Bài Chia Sẻ Trong Thánh Lễ Tạ Ơn Của Đức Cha Lorenso tại Nhà thờ Chính tòa Hà-Nội 07/12/2008

Hôm nay, ngày đặc biệt với Nhà thờ Chính tòa Hà-Nội, ngày của sự gặp gỡ trong Đức Tin và Tình mến với Chúa, với Giáo hội, với Giáo phận Hà-Nội và với nhau, khi chúng ta cùng Đức Tân Giám mục Phụ tá Lorenso dâng lời Tạ Ơn Chúa, vì qua Giáo hội, Chúa đã mời gọi Ngài trở nên Đấng kế vị các Tông đồ, người cộng tác với Đức Tổng Giuse trong sứ mạng Phục vụ Tin Mừng và Tình yêu Chúa tại Tổng Giáo phận Hà-Nội.

Trọng kính Đức Tổng Giuse, Kính thưa Đức Cha Lorenso,
Kính thưa Quý Cha, quý Tu sĩ Nam nữ, quý gia đình Đức Tân Giám mục
Quý Ông bà anh chị em rất thân mến.

Hôm nay, ngày đặc biệt với Nhà thờ Chính tòa Hà-Nội, ngày của sự gặp gỡ trong Đức Tin và Tình mến với Chúa, với Giáo hội, với Giáo phận Hà-Nội và với nhau, khi chúng ta cùng Đức Tân Giám mục Phụ tá Lorenso dâng lời Tạ Ơn Chúa, vì qua Giáo hội, Chúa đã mời gọi Ngài trở nên Đấng kế vị các Tông đồ, người cộng tác với Đức Tổng Giuse trong sứ mạng Phục vụ Tin Mừng và Tình yêu Chúa tại Tổng Giáo phận Hà-Nội.

Đức Tân Giám mục mời con chia sẻ trong Thánh lễ này, xin hướng Cộng đồng Dân Chúa vào chính Phẩm phục của Giám mục để nói lên Ơn gọi và Sứ mệnh của các Ngài nơi Giáo hội và thế giới hôm nay. Nhìn vào Đức Giám mục, chúng ta thấy Ngài mang Nhẫn, Mũ và Gậy, có người nói vui: Giám mục là những người thật đặc biệt: vào nhà mà vẫn đội Mũ, còn trẻ mà đã phải chống Gậy, đi tu không lập gia đình mà vẫn đeo Nhẫn thật lớn…”. Nhưng ở đây chiếc Nhẫn biểu hiện cho Đức Tin, Mũ biểu hiện sự Thánh Thiện và Gậy là lời mời gọi Phục vụ.

*Chiếc Nhẫn, dấu chỉ của Đức Tin (Giảng Dạy):

Khi Đức Giám mục Chủ phong xỏ Nhẫn vào tay Đức Tân Giám mục, Ngài nói: "Hiền đệ hãy lãnh nhận chiếc nhẫn, ấn tín của đức tin: với đức tin nguyên tuyền làm trang sức, Hiền đệ hãy giữ gìn vị Hiền Thê của Thiên Chúa là Hội Thánh được vẹn toàn". Lời nói thật cảm động và ý nghĩa cho đời Giám mục, từ nay chiếc Nhẫn luôn đồng hành với Ngài và nhắc nhở Ngài là đại diện của Chúa Kitô, là Hôn Phu kết hôn với Giáo hội là Hiền thê với lời thề hứa luôn trung tín. Ngày xưa, vua chúa dùng chiếc Nhẫn như con dấu là ấn tín của thời đại và dòng họ. Còn Giám mục, chiếc Nhẫn lại trở nên Ấn tín của Đức Tin. Hình ảnh Thánh Phê rô đã từng xin cùng Chúa Giêsu: "Xin Thày ban thêm Đức Tin cho chúng con” đã nhắc nhở các vị Mục tử với chiếc Nhẫn đồng hành trên tay, chỉ có thể là Ấn tín Đức Tin khi luôn biết kín múc suối nguồn Đức Tin nguyên tuyền từ Đức Kitô, để Tin, để gìn giữ cho Đức Tin của chính mình, và chăm sóc phát triển đức tin đó cho đoàn chiên được Giáo hội ủy thác. 

Như vậy, chiếc Nhẫn đã trở nên dấu chỉ mang hai ý nghĩa của đời Giám mục: dấu chỉ Đức Tin nơi đời sống bản thân mình với Chúa, với Giáo hội nơi ơn gọi Đấng kế vị các Tông đồ; và dấu chỉ Đức Tin để giảng dạy, sẻ chia, gìn giữ nơi Giáo hội Chúa Kitô. Chiếc nhẫn còn là dấu chỉ cho sự trung tín với Dân Chúa mà mình đã kết ước, là trang sức của đức tin nguyên tuyền với Hiền thê là Hội Thánh. Trong Tông huấn "Pastores Gresis về Giám mục" của Hậu Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II đã mời gọi:“mọi hoạt động của Giám mục phải nhằm mục đích Công bố Tin Mừng là sức mạnh của Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có lòng tin. Nhiệm vụ chủ yếu của Ngài là giúp Dân Chúa vâng phục lời Mạc khải bằng sự vâng phục của Đức Tin, và hoàn toàn gắn bó vói giáo huấn của Đức Kitô... Nếu không chu toàn điều đó, chúng ta không còn là chính mình nữa. Chính bằng chứng tá đức tin mà đời sống chúng ta trở thành dấu chỉ hữu hình của Đức Ki tô trong các cộng đồng của chúng ta” (PG.31)

*Chiếc Mũ, dấu chỉ của Thánh Thiện (Thánh Hóa):

Trong nghi thức Tấn phong, khi đội Mũ cho vị Tân chức, Đức Giám mục chủ phong nói: “Hiền đệ hãy lãnh nhận chiếc mũ này và làm cho ánh sáng thánh thiện rực lên nơi Hiền đệ, để khi vị Thủ lãnh các mục tử xuất hiện, Hiền đệ xứng đáng lãnh nhận triều thiên vinh quang xuất hiện". Hình ảnh chiếc mũ Giám mục gợi cho chúng ta vương miện của các vị Vua chúa, nhưng ý nghĩa và lời mời gọi thật sâu sa và mạnh mẽ: chiếc Mũ là dấu chỉ làm cho ánh sáng thánh thiện rực lên trong cuộc đời vị Mục tử. Mang trên đầu mình một dấu chỉ mời gọi hướng tới sự Thánh thiện của Ơn gọi và Sứ mệnh Thánh hóa của Giám mục. 

Trong Tông Huấn về Giám mục có viết: Hình ảnh trong Kinh Thánh đặc biệt thích hợp để soi sáng khuôn mặt của Giám mục như là người bạn của Thiên Chúa, người mục tử và người hướng dẫn dân Người. Giám mục chỉ có thể sống như một người cha, người anh em và người bạn giữa anh em mình khi Ngài đi vào trong đám mây thâm u và rực sáng của mầu nhiệm Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Được chiếu sáng bởi Chúa Ba Ngôi, ngài sẽ là dấu chỉ lòng từ bi thương xót của Chúa Cha, hình ảnh lòng mến sống động của Chúa Con, và là con người trong sáng cho Thánh Thần, được thánh hiến và sai đi để dắt dân Chúa trên những nẻo đường thời đại, trong cuộc lữ hành về nơi vĩnh cửu"(P.G,12). 

Muốn vậy, Giám mục phải lấy lời của Thánh Gregorio thành Nazian làm kim chỉ nam cho ơn gọi của mình: "Trước hết tự thanh tẩy, sau đó mới thanh tẩy; trước hết để cho sự khôn ngoan dạy dỗ mình, sau đó mới dạy dỗ; trước hết trở thành ánh sáng, sau đó mới soi sáng; trước hết đến gần Thiên Chúa, sau đó mới dẫn đưa người khác đến; trước hết nên Thánh, sau đó mới thánh hóa”. Những ý nghĩa trên cho chúng ta thấy gánh nặng của ơn gọi và sứ mạng, chiếc Mũ là dấu chỉ của sự Thánh thiện nhưng còn là sự cậy trông của cá nhân Giám mục vào Ơn Thánh. Là con người, ai cũng cảm thấy bất xứng trước Tôn Nhan Chúa, càng nhận lãnh trách nhiệm cao càng thấy mình bất xứng càng phải cậy trông Ơn Chúa hơn là sức riêng mình; chiếc Mũ với Giám mục đã trở thành dấu chỉ của Niềm Cậy Trông.

*Chiếc Gậy, dấu chỉ của sự Phục Vụ (Quản Trị):

Khi trao Gậy cho vị Tân chức, Đức Giám mục chủ phong nói: “Hiền đệ hãy lãnh nhận chiếc gậy, dấu hiệu nhiệm vụ chủ chăn, và hãy chú ý đến toàn thể đoàn chiên, nơi đó Chúa Thánh Thần đã đặt Hiền đệ làm Giám mục cai trị Hội Thánh Chúa".

Trong lúc sai các môn đệ ra đi Rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu từng mời gọi các Ông: "không tiền bạc, không bao bị, không giầy dép, không mặc hai áo, chỉ có chiếc gậy lên đường…". Chiếc Gậy là dấu chỉ của Ơn Thánh Chúa, của Niềm tin và Tình Thầy đã trở nên sự dựa cậy của sức mạnh cho các môn đệ đi vào giữa thử thách của thế giới. Cầm gậy mục tử là nhận một sứ mệnh được ủy thác, dù là Giám mục Phụ tá không được ủy thác một Giáo phận tại Việtnam (chỉ là Giáo phận hiệu tòa), mà là giúp đỡ Đức Giám mục Chính tòa. Nhưng Chiếc gậy được trao trong lễ Tấn phong đã nhắc nhở các Ngài chu toàn sứ mệnh để Phục vụ trong Tin tưởng và Yêu mến. Lời mời gọi của Chúa Giêsu Ki tô:"Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người: (Mc 10, 42-45). Với những lời này, các Đức Giám mục được mời gọi quản trị với tâm hồn của một tôi tớ khiêm hạ và một chủ chăn tận tình, ngài hướng dẫn đoàn chiên của mình trong khi đi tìm Vinh Danh Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn"; vì thế, hình ảnh vị Mục tử cầm chiếc gậy dẫn dắt Dân Chúa trên đường lữ hành về Nhà Cha thật ý nghĩa.

Khẩu hiệu của Đức Tân Giám mục là "Phục vụ trong Đức Ái” đã là một sự chọn lựa, một hướng đi cho đời Giám mục của Ngài, với tâm tình của Đức Tân Giám mục thì lịch sử Cứu Độ, lịch sử Dân Chúa, và lịch sử Thế giới là TÌNH YÊU, thì đời người chính là trường học của Tình Yêu thương, đặc biệt Đức Giám mục được mời gọi thể hiện tình yêu thương đến tận cùng như Thầy đã yêu: Không có tình yêu nào lớn hơn Tình yêu của Người hiến mạng sống cho người mình yêu". Chính tình yêu mục tử  Giêsu sẽ là sức mạnh cho sự Nên Thánh của ơn gọi Phục vụ trong Đức Ái của Giám mục.

Kính thưa Đức Cha Lorenso rất quý mến,

Sau ngày Tòa Thánh công bố con được Đức Thánh Cha Benedicto XVI chọn làm Giám mục Giáo phận Lạng sơn-Cao bằng. Đức Tổng Giuse đã có lần nói với con: Đức Cha đừng quá lo lắng, vì Chúa sẽ ban ơn bổn phận, rồi Đức Cha sẽ cảm nhận rằng, từ nay không còn thời gian sống cho riêng mình nữa, mà là cuộc sống trọn vẹn cho Dân Chúa. Con đã thấy rõ điều đó, cuộc đời là lời Tạ Ơn như một tấm bánh luôn bẻ ra để CHO, nhưng đồng thời cũng cảm nhận Thánh Ân thật rõ ràng để NHẬN: để thấy Ơn gọi và Sứ mệnh Giám mục là đan xen Hạnh phúc và Gánh nặng; Hồng Ân và Trách Nhiệm; Ơn Ban và Hy sinh với sự dâng hiến liên lỉ. Chắc chắn Đức Cha cũng cảm nhận điều đó trong cuộc sống Tông đồ của mình, và đó cũng chính là con đường mà chúng ta đã chọn theo tiếng gọi của Chúa Giêsu Kitô: "HÃY THEO THẦY".

Xin cho Dân Chúa luôn nhận ra Nhẫn là dấu chỉ của Đức Tin nơi quyền Giảng dạy; Mũ là dấu chỉ của sự Thánh Thiện, với Đức Cậy nơi quyền Thánh Hóa; và Gậy là dấu chỉ của Đức Mến với sự Phục vụ nơi quyền Quản Trị mà Đức Cha thực hiện. Kính chúc Đức Cha tràn đầy Thánh Ân, can đảm lên đường với Chúa Giêsu Kitô, Người Mục tử Nhân Hiền. AMEN.

+ Giuse Đặng Đức Ngân
Giám mục Lạng Sơn – Cao Bằng

(Tài liệu của Tòa Giám Mục Hà Nội)