Đức Tân Giám Mục Laurensô Chu Văn Minh Dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Tại NTCT Hà Nội

Sáng Chúa Nhật, 7 tháng 12 năm 2008, Đức Tân Giám mục phụ tá Tổng Giáo Phận Hà Nội, Laurensô Chu Văn Minh đã dâng Thánh lễ tạ ơn tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội. 

Cùng đồng tế với ngài có Đức Tổng Giám mục Giuse, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân – Giám mục Lạng Sơn, quý Cha giáo Đại Chủng Viện, quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và quý Cha trong giáo hạt Hà Nội. 

Đặc biệt, trong Thánh lễ hôm nay có sự hiện diện của Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, người Cha và người Thầy đáng kính của Đức Tân Giám mục.

(Tài liệu của Tòa Giám Mục Hà Nội)