Đức Gm Phụ Tá Dâng Lễ Tạ Ơn Tại ĐCV cơ sở Cổ Nhuế và Khai Mạc Tháng Tu Đức

Sáng hôm nay, ngày 12 tháng 12 năm 2008, Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội, cơ sở Cổ Nhuế, hân hoan chào đón Đức Tân Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Hà Nội - Đức Cha Lau ren sô Chu Văn Minh.

Trong tâm tình hân hoan và cảm tạ, toàn gia đình Đại Chủng Viện đã cùng Đức Tân Giám Mục dâng thánh lễ tạ ơn vào lúc 10h30. Cùng đồng tế với ngài có Đức Giám Mục Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục giáo phận Bắc Ninh, đang giảng dạy tại Đại Chủng Viện và Quý Cha giáo.

Đức Tân Giám Mục đã gợi lên nơi anh em chủng sinh lòng cảm tạ sâu sắc về những hồng ân mà Thiên Chúa đã tặng ban cho bản thân Ngài cũng như cho anh em. Qua đó Ngài cũng khích lệ lòng biết ơn nơi các chủng sinh đối với những người đang cộng tác cách này hay cách khác vào công cuộc đào luyện tại Đại Chủng Viện.

Trong ngày trọng đại này, Đại Chủng Viện cũng chính thức khai mạc tháng tu đức cho anh em chủng sinh năm đầu tiên.

Tưởng cũng nên biết, trong tiến trình đào tạo tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội, các chủng sinh sẽ trải qua 8 năm đào luyện. Tiến trình đào luyện sẽ khởi đầu với năm Tu đức, tiếp theo 2 năm triết học, 4 năm thần học và 1 năm thực tập mục vụ.

Trong năm tu đức, các chủng sinh sẽ được huấn luyện cách đặc biệt về những nền tảng đời sống thiêng liêng và tu đức. Đặc biệt, cao điểm trong năm này, anh em chủng sinh sẽ có riêng 1 tháng để đi sâu vào đời sống chiêm niệm.

Với thánh lễ hôm nay, 47 anh em lớp tu đức thuộc 8 giáo phận miền Bắc chính thức khai mạc tháng tu đức và sẽ lên đường tới Đan Viện Châu Sơn.

Chúng ta cùng với Đức Tân Giám Mục Phụ Tá dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho 47 anh lớp Tu Đức của Đại Chủng Viện.

Lê Danh

(Tài liệu của Tòa Giám Mục Hà Nội)