Phong chức Linh mục và Phó tế tại Dòng Tên Việt Nam

Thủ Đức (14/11/2008) – Tại giáo xứ Hiển Linh, Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, S.J đã dâng Thánh Lễ Tạ Ơn nhân dịp về thăm lại Nhà Dòng sau khi được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám mục Giáo Phận Bắc Ninh. Đức Cha Cosma là linh mục Dòng Tên Việt Nam đầu tiên được Tỏa Thánh bổ nhiệm làm giám mục. Đặc biệt, trong Thánh Lễ Tạ Ơn này còn có sự hiện diện của Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Phó chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Giám mục Giáo Phận Thanh Hóa và Giám quản Giáo Phận Phát Diệm, quý cha Giáo Phận Bắc Ninh, quý bề trên, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý thân hữu của anh em Dòng Tên.

Nhân dịp này, Đức Cha Cosma cũng trao thừa tác vụ linh mục cho hai thầy Phó tế Anrê Phạm Hòa Lạc, S.J. và Đaminh Phạm Minh Thắng, S.J. cùng tác vụ Phó tế cho thầy Phêrô Đỗ Quang Dũng, S.J.

Trong tâm tình ngỏ với các tân chức, Đức Cha Cosma đã nhắn nhủ các tân chức về tinh thần phục vụ trong khiêm hạ với việc Ngài dùng hình ảnh con lừa Đức Giêsu cưỡi vào thành Giêrusalem để nhấn mạnh rằng các tân chức hôm nay cũng chính là những con lừa cho Đức Kitô.

Cuối Thánh Lễ, cha Tôma Vũ Quang Trung, S.J. Bề trên Giám tỉnh thay mặt anh em Dòng Tên nói lên lời tri ân chân thành đến Đức Cha Cosma, Đức Cha Giuse, quý cha, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, quý thân nhân gia đình các tân chức và cộng đoàn Dân Chúa.Sau đó, cha Đaminh Nguyễn Văn Kinh đại diện Giáo Phận Bắc Ninh nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Cha Giám Tỉnh và anh em Dòng Tên Việt Nam vì đã “tặng” cho Giáo Phận Bắc Ninh một người con ưu tú là Đức Cha Cosma.

Trong lời đáp từ, Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, S.J. ngỏ lời cám ơn Đức Cha Giuse, quý bề trên, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý thân hữu và đặc biệt là anh em Dòng Tên đã đón tiếp trong tinh thần huynh đệ yêu thương.

Phêrô Trần Hoàn Chỉnh
VietCatholic News