CÁO PHÓ

TOÀ GIÁM MỤC VĨNH LONG
103 đường 3 tháng 2
Vĩnh Long, Việt NamTrong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô Phục sinh,

Văn Phòng Toà Giám Mục Vĩnh Long trân trọng  báo tin :

ĐỨC CHA RAPHAE NGUYỄN VĂN DIỆP

Nguyên Giám Mục Phó Giáo Phận Vĩnh Long.

 • Đã được Chúa gọi về lúc 21 giờ 30 ngày Thứ Năm 20/12/2007 tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương Sài Gòn.
 •  Nghi thức tẩn liệm vào lúc 19 giờ, ngày 21/12/2007, sau đó Đức Giám Mục Giáo Phận cùng các Linh mục hiện diện dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cha Raphae.
 • Thánh lễ An táng cử hành vào lúc 8 giờ sáng Thứ Hai, ngày 24 tháng 12 năm 2007 và an táng tại Nhà thờ Chánh Tòa Vĩnh Long

Xin Quí Đức Hồng Y, Quí Đức Cha, Quí Cha, Quí Tu sĩ Nam Nữ, Anh Chị em Giáo dân hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Đức Cha Raphae được an nghỉ trong Chúa.

TIỂU SỬ ĐỨC CHA RAPHAE
Nguyên Giám Mục Phó Giáo Phận Vĩnh Long.

Giám Mục Hiệu Toà TUBUSUPTU.

Khẩu Hiệu.
VIGILATE ET ORATE.
Hãy Tỉnh Thức và Cầu Nguyện.

Đức Cha Raphae Nguyễn Văn Diệp.

 • Sinh ngày 20 tháng 10 năm 1926.
 • Tại Long Thới, Chợ Lách, Bến Tre. Thuộc họ Cái Nhum.
 • Nhập Tiểu Chủng Viện Sàigòn ngày 09 tháng 08 năm 1938.
 • Vào Đại Chủng Viện Thánh Giuse ngày 13 - 08 - 1948 đến năm 1950.
 • Du học Roma tại Học Viện Giáo Hoàng Urbano từ năm 1951 đến 1955.
 • Thụ phong Linh Mục ngày 07 tháng 12 năm 1954 tại Roma.
 • Tấn phong Giám Mục phó Giáo Phận Vĩnh Long với quyền kế vị Đức Giám Mục Giacôbê Nguyễn Văn Mầu ngày 15 tháng 08 năm 1975.
 • Ngày 10 tháng 05 năm 2000 Toà Thánh đã chấp nhận đơn xin nghỉ hưu với tuổi 75, sau 25 năm trong cương vị Giám Mục phó Giáo Phận Vĩnh Long.

Hoạt Động.

Sau khi thụ phong Linh Mục Ngài tích cực trong việc mục vụ giáo xứ:

·        Cha Phó Họ Cái Đôi và Bến Giá từ năm1955 đến 1956.

·        Phó và Chánh Sở họ Bải Xan từ năm 1956 đến 1961.

·        Giám đốc Trung tâm Công Giáo Giáo Phận Vĩnh Long từ năm 1961 đến 1964

·        Giám đốc Trung tâm Truyền Giáo Giáo Phận Vĩnh Long và

·        Chánh Sở Họ đạo Cầu Vòng từ năm 1964 đến 1975.

·        Giám Mục Phó Giáo Phận Vĩnh Long từ 15 - 08 - 1975 đến 10 - 05 - 2000.

Trong cương vị Giám Mục Phó Ngài vẫn tiếp tục việc mục vụ họ đạo tại Cầu Vòng đến năm 2000. Sau khi Toà Thánh đã chấp nhận đơn nghỉ hưu, Ngài hưu tại Dòng Đồng Công Thủ Đức. 

Kính báo

(Theo Trang Web Giáo Phận Vĩnh Long)