Tâm tình của Ðức Tân Giám Mục Giáo phận Mỹ Tho Phaolô Bùi văn Ðọc

dc-doc.jpg (17440 bytes)Tôi là người miền núi, sinh ra và lớn lên ở miền núi, không biết bơi (lội). Mỹ Tho là vùng đồng bằng. Tôi chưa biết rõ vùng đất Giáo Phận Mỹ Tho. Nhưng phần lớn hàng Giáo sĩ Mỹ Tho, hoặc là thày, hoặc là anh em cùng học ở Tiểu Chủng Viện Thánh Giuse, hoặc là học trò của tôi ở Đại Chủng Viện Thánh Giuse TP.HCM.

Giáo phận Mỹ Tho và Giáo phận Đà Lạt được thành lập cùng một ngày 27/11/1960. Thế nên có thể coi Mỹ Tho và Đà Lạt như hai anh em hay hai chị em sinh đôi, một sinh ra ở miền núi, một sinh ra ở đồng bằng. Điều này làm tôi nhớ huyền thoại bà Âu Cơ sinh 100 trứng, nở ra 100 đứa trẻ, 50 lên núi, 50 xuống biển.

Tôi tên thánh Phaolô, làm Tổng đại diện cho Đức cha Pherô Nguyễn văn Nhơn, mà tôi coi như một người anh thân thiết nhất, trong thời gian từ năm 1994 đến 1999. Anh Phêrô ở lại trên núi. em đi xuống đồng bằng. cả hai cùng muốn một điều là hết lòng phục vụ Giáo hội tại nơi mình được sai đến. cả hai đều muốn yêu thương mọi người mình phục vụ.

Tôi đã chọn khẩu hiệu :"Chúa là nguồn vui của tôi(TV43,4). Khẩu hiệu này tôi ưng ý nhất sau khi đã suy nghĩ về những câu Kinh Thánh khác mà tôi cũng thích như câu :

"Hãy vui luôn trong Chúa" (Pl4,4)
"Chỉ có một điều là cần thiết" (Lc 10,42)
"Hãy vào làm vườn nho cho Ta" (Mt 20,7)

Sở dĩ tôi thích câu "Chúa là nguồn vui của tôi", là vì tôi đã dạy môn Thần học Tín lý "Màu nhiệm Con Thiên Chúa" hơn 20 năm và tôi nhận thấy đích thực như vậy. Điều tôi mong ước là Chúa sẽ là niềm vui cho hết mọi người, trước hết cho anh em Linh mục là những người hàng ngày tiếp xúc với Chúa, kế đến là cho các thành phần dân Chúa, và đương nhiên không thể nào quên những người chưa biết Chúa. Tôi ước mong mỗi người đều trở nên khả ái với người khác, không phân biệt lương giáo, không phân biệt tầng lớp xã hội. Chúng ta hãy giúp nhau vui sống và vươn lên về mặt đạo cũng như mặt đời.

+ Phaolô Bùi văn Ðọc
VietCatholic News