Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc về quê Cây Vông bái tổ

Nhân dịp được mời ra Nha Trang mừng lễ Kim Khánh Giáo Phận Nha Trang, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc Giáo phận Mỹ Tho đã về thăm ngôi nhà tổ tiên ở Giáo xứ Cây Vông. Tuy hiện nay ngôi nhà này gia đình dòng họ đã dâng tặng cho Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, nhưng gian chính vẫn được dành để bàn thờ tổ tiên của Đức Cha. Đức Cha đã niệm hương bái tổ trưới bàn thờ này.

Sáng 4/7/2007 Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc đã dâng thánh lễ tạ ơn tại Nhà thờ Giáo xứ Cây Vông. Cùng đồng tế có Đức Cha Phó Giuse, Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách, Đức Ông Giuse Trần Thanh Phong, Cha Hạt Trưởng Giáo Hạt Nha Trang, hai cha chính, phó xứ và các cha gốc Giáo xứ Cây Vông.

Gia Nhân