Lễ Tấn Phong Giám Mục Phụ Tá TGP Huế: Ðức Cha PX Lê Văn Hồng 07/4/2005

VietCatholic News (07/04/2005) HUẾ -- Hôm nay, ngày Thứ năm, 07/04/2005, Thánh lễ Tấn Phong Ðức Giám Mục Phụ Tá TGP Huế, Ðức Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, được diễn ra tại Nhà Thờ Chính Toà Phủ Cam, lúc 08 giờ sáng. ÐGM Chủ Phong là ÐTGM Tổng Giáo Phận Huế, Ðức Cha Têphanô Nguyễn Như Thể. ÐGM Phụ Phong thứ nhất, là ÐGM Giáo Phận Quy Nhơn, Ðức Cha Phêrô Nguyễn Soạn; ÐGM Phụ Phong thứ hai, là ÐGM GP Ðà Nẳng, Ðức Cha Phaolô Nguyễn Bình Tĩnh.

Các ÐGM dự lễ tấn phong thuộc Giáo Tỉnh Hà Nội là ÐGM GP Vinh, Ðức Cha Phaolô Cao Ðình Thuyên; ÐGM GP Hương Hoá, Ðức Cha Antôn Vũ Huy Chương; ÐGM GP Thanh Hóa, Ðức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh.

Các ÐGM dự lễ tấn phong thuộc Giáo Tỉnh Thành Phố Hồ Chí Minh: 

- ÐGM GP Cần Thơ, Ðức Cha Emmanuen Lê Phong Thuận; 
- ÐGM GP Ðà Lạt, Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn; 
- ÐGM GP Xuân Lộc, Ðức Cha Ða Minh Nguyễn Chu Trinh; 
- ÐGM Phụ tá GP Xuân Lộc, Ðức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm; 
- ÐGM GP Phú Cường, Ðức Cha Phêrô Trần Ðình Tứ; 
- ÐGM GP Mỹ Tho, Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc; 
- ÐGM GP Vĩnh Long, Ðức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân; 
- ÐGM GP Phan Thiết, Ðức Cha Nguyễn Thanh Hoan; 
- ÐGM Phụ Tá TGP T/P Hồ Chí Minh, Ðức Cha Giuse Vũ Duy Thống; 
- ÐGM Phó GP Cần Thơ, Ðức Cha Tri Bửu Thiên.

Những ÐGM dự lễ tấn phong thuộc Giáo Tỉnh Huế: 

- ÐGM GP Ban Mê Thuột, Ðức Cha Giuse Nguyễn Tích Ðức; 
- ÐGM GP Kontum, Ðức Cha Micae Hoàng Ðức Oanh. 

Ngoài ra, còn có Ðức Viện Phụ Ðan Viện Thiên An Huế, Ðức Têphanô Huỳnh Quang Sanh và linh mục Tổng Ðại Diện TGP Huế. Về các linh mục đồng tế, có 288 vị trong và ngoài TGP Huế và từ hải ngoại.

Có 5.000 người dự lễ trong Nhà Thờ Chính Toà, gồm 54 Ðại Chủng Sinh của Ðại Chủng Viện Huế, và đông đảo các tu sĩ nam nữ và giáo dân.

Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục hôm nay đặc biệt hướng về Ðức Thánh Cha Gioan-Phaolô Ðệ Nhị vùa mới băng hà.

Trong phần hướng dẫn trước khi đi vào Thánh Lễ, linh mục Ngọc Bửu nhắc nhở cộng đoàn phụng vụ hướng về Vị Cha Chung: 

"Toàn thể Giáo Hội đang trầm lắng trong bầu khí cầu nguyện, yêu mến và thương tiếc vị Cha Chung là Ðức Thánh Cha Gioan-PhaolôÐệ Nhị. Chúng ta đón nhận thánh ý Chúa nhiệm mầu, hiệp lòng dâng lời nguyện cầu cho Ðức Thánh Cha Gioan-Phaolô Ðệ Nhị kính mến, một vị Chủ Chăn thánh Thiện, nhiệt thành và vĩ đại, một Người Mục Tử đã sống và chết cho đàn chiên Giáo Hội. 

Ngày hồng phúc 19.02.2005, ÐTC Gioan-Phaolô đã tuyển chọn linh mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, TGP Huế, làm Giám Mục Phụ tá của chính Ngai Toà Giáo Phận nầy và đồng thời làm Giám Mục Hiệu Toà Gadiaufala". Trong Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục Phụ Tá hôm nay, Ðức TGM Huế tỏ lòng thương tiếc sâu xa đối với Ðức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô Ðệ Nhị vừa mới băng hà và thúc giục cộng đoàn phụng vụ cầu nguyện sốt sắng cho Ngài được chóng về Nhà Cha.

Về phần mình, trong lời phát biểu sau Lễ Nghi Thụ Phong Giám Mục, Ðức Tân Giám Mục Phụ Tá, Ðức Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, đã nói lên lòng thương tiếc mến yêu, cảm tạ và tri ân đối với Ðức Cố Giáo Hoàng:

"Trước hết, cùng với Quý Ðức Cha, con xin kính dâng lên Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô Ðệ Nhị lòng thương tiếc mến yêu, cảm tạ và tri ân vì Ngài đã thương chọn gọi con vào hàng Gíam Mục để phục vụ Giáo Hội cùng với Quý Ðức Cha. Hôm nay, Ngài đã về với Chúa. Xin Ngài hãy cầu nguyện cho Giáo Hội hoàn vũ và đặc biệt cho Giáo Hội Việt Nam chúng con".

Bàn thờ kính Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô Ðệ Nhị được đặt ở tầng cao nhất trên cung thánh, bên cạnh phải của Nhà Chầu của Nhà Thờ Chính Toà. 

Di ảnh của Ðức Cố Giáo Hoàng trên bàn thờ nầy, có kết khăn tang màu tím kết vào, có đèn và hương nghi ngút, nhắc nhở mọi thành phần phụng vụ đang tham dự Thánh Lễ Tấn Phong hôm nay, hướng lòng về Người Cha Chung của Giáo Hội hoàn vũ, và đặc biệt là của Giáo Hội Việt Nam, một Giáo Hội mà Ngài đã ao ước có dịp được viếng thăm khi có hoàn cảnh thuận tiện. Thánh lễ tấn phong được diễn rất trang nghiêm, sốt sắng và kết thúc lúc 10g 15.