Thư chúc mừng của Đức Cha Chủ Tịch HĐGMVN

PV

(Theo Trang Web Hội Đồng Giám Mục VN)