Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt đã lên đường đi chữa bệnh ở ngoại quốc.

Văn Phòng
Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội
40 Phố Nhà Chung - Hà Nội

Thông Báo

Ngày 12 tháng 5 năm 2010

Kính gửi: Cộng Đồng Dân Chúa
Tổng Giáo Phận Hà Nội

Văn Phòng Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội xin trân trọng thông báo: gần đây sức khỏe của Đức Tổng Giám Mục Giuse lại suy yếu. Vì vậy ngài đã lên đường để tiếp tục chương trình chữa bệnh và dưỡng bệnh ở ngoại quốc.

Xin toàn thể gia đình giáo phận hãy cầu nguyện cho Đức Tổng Giám Mục Giuse của chúng ta mau chóng bình phục sức khỏe.

Trân trọng,

Linh mục Alphongsô Phạm Hùng
Chánh Văn Phòng
TGM. Hà Nội

(Theo Trang Web Tổng Giáo Phận Hà Nội)