Mừng Ngọc Khánh 60 Năm Linh Mục (1951-2011) 
của Đức Cha Alexis Phạm Văn Lộc, Nguyên Giám Mục Vn Tiên Khởi Giáo Phận Kontum

KONTUM - Hôm nay, ngày 16 tháng 07 năm 2011, từ sáng tinh mơ nhiều đoàn tín hữu, kinh cũng như dân tộc từ khắp nẻo đường thành phố hướng về Nhà Thờ Chánh Tòa Giáo phận Kontum.

5giờ 20, Đức Cha Alexis ngồi trên xe lăn với lễ phục trắng được hai thầy nhẹ nhàng đưa vào cung thánh nhà thờ. 5 giờ 30: đoàn thanh thiếu nữ người Bahnar với cử điệu xoang, trong tiếng hát bằng tiếng Bahnar, cùng trên 40 linh mục, Đức Cha Phêrô và Đức Cha Micae chủ tế tiến ra bàn thờ.

Cha Hạt trưởng Hạt Kontum điểm qua tiểu sử của Đức Cha Alexis. Sau đó Đức Cha Micae, Đại diện toàn thể giáo phận chào Mừng Đức Cha Alexis trong tâm tình tri ân Thiên Chúa với lời cảm ơn Đức Cha Alexis.

Thánh lễ kết thúc lúc 6 giờ 45 phút cùng ngày.

(Theo Trang Web Giáo Phận Kontum)