Ý Nghĩa Huy Hiệu của Đức Cha Đa Minh Mai Thanh Lương

Ðức Tân Giám Mục Ða Minh đã chọn cho mình Hướng Ði Mục Vụ: Dưới sự bảo trợ của Mẹ La Vang và các Thánh Tử Ðạo Việt Nam, Ngài sẽ cố gắng tạo sự Hòa Hợp Ðoàn Kết Trong Yêu Thương và Phục Vụ giữa Cộng Ðồng Người Việt tại đây với nhau và với Cộng Ðồng Ðịa Phương Hoa Kỳ và Các Sắc Tộc Thiểu Số. 

Vì thế Ðức Cha Mai Thanh Lương đã chọn cho mình Khẩu Hiệu (Motto): "You' re No Longer Strangers = Anh Chị Em Không Phải Người Xa Lạ " (Ephêsô II,19). Ðây là chủ đề Thư Mục Vụ của HÐGMHK công bố năm 1977, nói lên tinh thần cởi mở thân thiện, khi đón tiếp những người tỵ nạn và di dân chúng ta đến định cư tại Hoa Kỳ. 

Còn Huy Hiệu Giám Mục (Coat Of Arms) của Ngài là một khung hình chữ nhật đứng, góc vuông, có những nét hoa văn theo Văn Hóa Á Ðông, chia thành 4 khung nhỏ: a) Ðức Mẹ La Vang. b) Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam. c) Chim Ó Huy Hiệu của Hoa Kỳ. d) Trống Ðồng Quê Hương Việt Nam.

Huy hiệu giám mục của Ðức Tân Giám Mục Dominic Mai Thanh Lương bao gồm ý nghĩa vừa dân tộc vừa hội nhập như sau: trước hết là Biểu Tượng Tử Ðạo Việt Nam qua hình bản đồ Việt Nam nằm trên cây thập giá với một cành lá dừa bên cạnh; tiếp đến là Biểu Tượng Thánh Mẫu Lavang, với hình thánh giá đứng trong lòng chữ M; sau nữa là Biểu Hiệu Văn Hóa Việt Nam với hình cái trống đồng; và sau hết là Biểu Tượng Tinh Thần Hoa Kỳ với hình con đại bàng, tượng trưng cho đất nước đã đón nhận và chứa chấp 1.5 Người Việt Hải Ngoại tại Mỹ Quốc.

VietCatholic News