Phỏng vấn Ðức TGM Phạm Minh Mẫn

Ðây là cuộc phỏng vắn tắt Ðức Cha Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tân Tổng Giám mục Saigon , dành cho dặc phái viên của hãng thông tấn quốc tế Fides ( ngày 8 tháng 3 năm 98 ):

Hỏi - Thưa Ðức Cha , Ðức Cha cảm thấy thế nào sau khi nhận được tin bổ nhiệm ?

Ðáp - Tôi rất xúc động trước việc ÐTC đã bổ nhiệm tôi vào một chức vụ mới. Ðồng thời tôi lo lắng và hồi hộp nhiều khi được trao phó một trách nhiệm nặng nề và lớn lao như vậy. Tối hôm qua tôi đã cầu nguyện và suy tư rất nhiều.

Hỏi - Saigon không có giám mục từ mấy năm nay. Ðường lối mục vụ hướng dẫn của Ðức Cha là đường lối nào ?

Ðáp - Ðường lối mục vụ của tôi phải được hường dẫn bởi Công dồng chung Vatican II , bởi thư chung của HÐGM Việt nam năm 1980 và bởi Thượng Hội Ðồng giám mục riêng về Á châu tới đây. Cần phải tôn trọng truyền thống của Giáo hội . Cần phải có thời gian nghiên cứu thực tại tại các giáo xứ, cần trao dổi và góp ý kiến rộng rãi trong Giáo phận, để thấy được cái gì cần giữ lại, cái gì cần cập nhật. Tôi muốn có một Hội nghị giáo phận ( Synode diocésain ) , như nhiều giáo phận trên thế giới đã làm. Chương trình đự định thì nhiều, nhưng thực hiện được hay không, đó mới là vấn đề.

* Ðức Tân Tổng Giám mục nhận được điện tín báo tin và chúc mừng của ÐHY Joseph Tomko, Tổng trưởng Bộ Phúc Âm hóa các dân tộc ngày 7.3.98.
(Tin Viet Catholic Net & Radio Veritas-Asia Veritas-Asia-10.3.98)