Ðức Tân TGM Mẫn tâm sự:

"NGÀI VỪA LÀ CÂY MẮM VỪA LÀ CÂY TRÀM"

Tin Mỹ Tho (Ðặc Biệt của Tuần Báo Chính Nghĩa) : Sau khi được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Saigon, Ðức Cha Phạm Minh Mẫn đã dành cho đặc phái viên Tuần Báo Chính Nghĩa một buổi gặp gỡ thân tình. Dưới đây là những điều bổn báo ghi nhận được qua buổi nói chuyện:

Xưa kia, ÐC Phạm Minh Mẫn ở Cần Thơ, Cà Mau, miền có nhiều cây mắm, là loại cây ăn rễ sâu trong đất, làm cho đất thêm vững chắc, ngăn cho nước khỏi xoi mòn bờ ao bờ sông, hạt nó trôi theo dòng nước rồi đi mọc ở các nơi khác. Ngài cảm thấy vui tươi và thoải mái. Sau này, về Mỹ Tho, nơi có nhiều cây tràm dùng làm cừ để làm nền móng xây nhà cửa, ngài sống an bình và phấn khởi. Rồi đây, có lên Thành Phố Hồ Chí Minh, cây cối có thế nào cũng vui lòng chấp nhận trong tin yêu.

Thành Phố Hồ Chí Minh là một giáo phận đông giáo dân, quan trọng và đa dạng. Việc lớn việc nhỏ cần được cân nhắc, bàn hỏi kỹ càng rồi mới thi hành. Trước tiên, cần thời gìơ để cầu nguyện xin ơn soi sáng, tìm hiểu, nghiên cứu môi trường, gặp gỡ, bàn hỏi ý kiến, rút kinh nghiệm từ các vị tiền nhiệm, nhất là của Ðức cố TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình.... sau đó mới vạch ra đường hướng đúng đắn, ngắn hạn hay dài hạn. Nhưng trước hết và trên hết, ngài muốn làm người mục tử tốt lành theo khẩu hiệu Giám Mục của ngài: NHƯ THÀY YÊU THƯƠNG (Sicut vos dilexi).

Tin tức mới nhất bổn báo nhận được từ văn phòng Ðức tân Tổng Giám Mục Phạm Minh Mẫn thì ngài sẽ từ giã Mỹ Tho ngày 1-4-98 và lên Saigòn nhận chức vào sáng thứ Năm 2.4.1998.

(Viet Catholic Net Online)