Ý nghĩa Huy Hiệu của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng

Sau khi được bổ nhiệm làm Giám Mục, Đức tân Giám Mục Giuse Đặng Đức Ngân đã chọn khẩu hiệu Giám Mục của mình là: "Ad Gentes" (Đến Với Muôn Dân). Khẩu hiệu Giám Mục này lấy cảm hứng từ sắc lệnh Ad Gentes (Đến Với Muôn Dân) của công đồng chung Vatican II về truyền giáo: “Ta đặt con làm ánh sáng muôn dân, để con đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất” (Is 49,6).

Ý nghĩa Huy Hiệu của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng được giải thích như sau:

1. Trời xanh mầu hi vọng: ước mong luôn chan chứa tin yêu bước theo chân Thầy Chí Thánh và các bậc cha anh trên núi rừng Cao - Lạng.

2. Sao thắm hương hoa hồi: ước mong luôn ngước mắt cậy trông Mẹ Maria hiền mẫu, ngôi sao sáng cuối trời.

3. Núi cao hồn mở rộng: ước mong luôn mở rộng tấm lòng để đón nhận mọi tâm hồn, mọi lối sống, không phân biệt, cách chia.

4. Đường xa bước trung thành: ước mong một đời vẫn tín trung, luôn đồng hành cùng mọi người vui bước.

5. Đồng xanh vang tiếng gọi: ước mong luôn tin tưởng, cậy trông vị Mục Tử Nhân Lành sẽ đưa đoàn chiên thánh đến đồng cỏ ngát xanh.

(Tài liệu của Tòa Giám Mục Hà Nội)