BENEĐICTO XVI,  GIÁM MỤC, TÔI TỚ CÁC TÔI TỚ CỦA THIÊN CHÚA

Ta gửi tới Con thân mến, Giuse ĐẶNG ĐỨC NGÂN, cho tới nay là Tổng Đại Diện Tổng Giáo Phận Hà Nội và cũng là Cha Xứ Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội, được chọn làm Giám Mục Lạng Sơn và Cao Bằng, lời thăm hỏi và Phép Lành Tông Tòa. 

Là Người Kế Vị vào ngôi tòa của Thánh Phêrô nên Ta ân cần lo lắng cho ích lợi thiêng liêng của đàn chiên của Chúa Kitô. Khi phải thu xếp cho Giáo Phận Lạng Sơn và Cao Bằng, đã khuyết vị từ khi thuyên chuyển Người Anh Em đáng kính của Ta Đức Cha Giuse NGÔ QUANG KIỆT về làm Tổng Giám mục Trưởng Giáo Tỉnh Hà Nội, Con thân mến, với các đặc tính mà Con có và được mọi người nhận biết và với hiểu biết các việc mục vụ, nên Con được coi là người xứng đáng cai quản Giáo phận đó.

Vậy theo ý kiến của Bộ Truyền giảng Tin Mừng, với quyền Tông Tòa của Ta, Ta bổ nhiệm Con làm Giám Mục Giáo Phận Lạng Sơn và Cao Bằng kèm theo tất cả các quyền lợi và nghĩa vụ. Ta cho Con lãnh nhận việc truyền chức được cử hành do bất cứ vị Giám Mục công giáo nào ở ngoài Rôma, miễn là phải tuân giữ các luật phụng vụ và tuyên xưng Đức Tin, cũng như tuyên thệ trung thành với Ta và các Đấng Kế Vị Ta theo các khoản luật thánh quy định. Ngoài ra ta truyền lệnh rằng Tông Thư này phải được thông báo cho hàng giáo sĩ và các thành phần Dân Chúa của Giáo Phận trên được biết: những người mà Ta khuyến dụ họ hãy vui lòng đón nhận Con và tỏ lòng tôn kính Con một cách xứng hợp. Sau cùng, Con thân mến, nhờ lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, Ta cầu xin cho Con được được dồi dào ơn Chúa Thánh Thần, để với ơn trợ giúp đó Con chăn dắt các tín hữu được trao phó cho Con coi sóc, để chính họ cũng trở thành những chứng nhân đáng tin cậy và hân hoan cho Tin Mừng Chúa Kitô, khi họ đặt trung tâm của đời sống thiêng liêng của mình nơi Phép Thánh Thể, nhờ đó mà Giáo Hội được xây dựng, được sống động và tăng trưởng. Nguyện chúc ơn sủng của Chúa cho Con, cũng như cho Cộng đoàn Giáo Hội trên đây mà đối với Ta thật rất thân thương quý mến.

Ban hành tại Rôma, cạnh Đền Thờ Thánh Phêrô, ngày mười hai tháng mười năm của Chúa, hai ngàn lẻ bảy, năm thứ ba Triều đại của Ta.

Beneđicto XVI Giáo Hoàng (ký tên và đóng ấn)
Marcello Rosetti, Giám chức tông tòa (ký tên)