Hình ảnh chuyến viếng thăm San Jose, California của Đức Cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi 20/7/2000


Phái đoàn San Jose đón tiếp Ðức Cha tại phi trường San Francisco ngày 20-7-2000


Viếng Vương Cung Thánh Ðường San Jose (Từ trái qua phải: Cha Nguyễn Quang Minh, cha Bùi Quốc Khánh, Ðức Cha Nghi và ông Trần An Bài)


Ðức Cha ban huấn thị tại Ðền Thánh Tử Ðạo VN, Singleton, San Jose


Bàn tiệc danh dự của Ðức Cha trong bữa tiệc 500 người tại Ðền Thánh Tử Ðạo VN.

 ÐC. Huỳnh Văn Nghi, Phó Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục VN thăm xã giao ÐC Joseph Fiorenza, Chủ Tịch HÐGM Hoa Kỳ


Ðức Cha thăm xã giao ÐC. McGrath, Giám Mục San Jose


Ðức Cha và cha Nguyễn Quang Minh thăm xã giao cha Kevin Joyce, Chánh Xứ St. Maria Goretti (xứ đã mời ÐC về San Jose)


Linh Mục và tu sĩ nam nữ  tại San Jose chào đón Ðức Cha tại Giáo Xứ VN


Ðức Cha thăm nhà dòng Lasan, San Jose


Nhà dòng Phanxicô và một số đại diện hội đoàn tại San Francisco đãi tiệc Ðức Cha


Ðức Cha đến xứ St. Maria Goretti cử hành thánh lễ


Ðức Cha và quý cha dâng lễ tại Trung Tâm Văn Hóa VN


Giáo dân Giáo Xứ VN đãi tiệc Ðức Cha

Ðức Cha thăm bàn tiệc của Ðoàn Hướng Ðạo (tiệc tại Ðền Thánh)

Ðức Cha tặng sách “Hành Trình Với Dân Chúa” cho giáo dân


Cha Phan Thế Lực và cha Bùi Quốc Khánh hướng dẫn phái đoàn tiễn chân Ðức Cha vào sáng 24-7-00 tại phi trường San Jose