Hình ảnh ngày Đức Cha Nguyễn Khắc Ngữ mừng Đại Thọ 100 tuổi

Vũ Hải
VietCatholic News