Chúc Mừng Tân Giám Mục Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu, vị Giám Mục Việt Nam tiên khởi tại Canada

TORONTO - Ngày mai, thứ Tư 13 tháng Giêng năm 2010, tại Nhà Thờ Chính Tòa Saint Michael' Cathedral của Tổng Giáo Phận Toronto, số 65 Bond St, Toronto, Tỉnh Bang Ontario vào lúc 3:00 giờ chiều, Đức Tổng Giám Mục Thomas Collins sẽ chủ sự thánh lễ tấn phong Linh Mục Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu. Phụ phong trong thánh lễ này có Đức Cha John A. Boissoneau và Đức Cha Peter J. Hundt Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Toronto.

Giám mục được tấn phong là nguyên Cha Sở Giáo Xứ St. Cecilia và là Chính Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Toronto, Ngài cũng là Chưởng Ấn Tổng Giáo Phận Toronto và Ngài được tấn phong là Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Toronto.

Trong 600 khách được mời tham dự có các Giám Mục thuộc Hội Đồng Giám Mục Canada, Hội Đồng Giám Mục Ontario còn có đại diện của Chính phủ Liên Bang, Tỉnh Bang Ontario, Thành Phố Toronto, các vị Bề Trên Lãnh đạo các Dòng Tu-Tu Hội, tổ chức Công Giáo, các văn phòng trực thuộc Tổng giáo phận, các giáo sĩ và đại diện các Giáo Xứ trực thuộc Tổng Giáo Phận Toronto trong đó qúy Cha, qúy Tu sĩ thuộc Liên Giáo sĩ-Tu sĩ Việt Nam trên toàn cõi Canada và trên khắp năm châu, gia đình thân nhân của Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn tại Canada, Việt Nam và các nơi khác đã đến dự.

Về phía người Việt Nam có Linh Mục Giuse Trần Tập, người kế nhiệm Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu làm Cha Sở Nhà thờ St. Cecilia kiêm Qủan Xứ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Toronto cùng với Cha cố Phêrô Phạm Hoàng Bá, Cộng Đoàn Đức Mẹ La-Vang, Nhà thờ Salvador do Mundo-Missisauga; Cha Phêrô Nguyễn Văn Qúy OFM, Cộng Đoàn Công giáo Việt Nam tại Nhà thờ St. Jane Frances-North York và Trưởng đại diện các Hội Đồng Giáo Xứ, các Ban Ngành Đoàn thể Công Giáo Việt Nam cùng hiệp thông dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã thương đến Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Canada và cách riêng Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu.

Tân giám mục Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu sinh năm 1966 tại Việt Nam và là người con thứ sáu trong một gia đình có bảy người con trai và hai người con gái. Ngài vượt biên khỏi Việt Nam tới Nhật Bản sau đó đến Canada vào năm 1984. Sau khi tốt nghiệp ngành Kỹ sư Điện tử tại Viện Đại Học Toronto, người thanh niên thuyền nhân Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu đã theo học tại Đại Chủng Viện St. Augustine Toronto năm 1993. Tốt nghiệp các văn bằng Cử Nhân và Cao Học Thần Học và được thụ phong Linh Mục tại Nhà Thờ Chánh Toà St. Michael ngày 9/5/1998. Nhờ ân sủng của Thiên Chúa-20 năm sau kể từ ngày người thuyền nhân Việt Nam-Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu tham gia phụng vụ tại Giáo Xứ St. Cecilia và là thành viên của Ca Đoàn Trinh Vương thuộc GXCTTĐVN.

Sau khi làm nhiệm vụ Phó Xứ tại St. Patrick, Mississauga, năm 2001 Linh Mục Vinh Sơn Nguyễn được bổ nhiệm làm Qủan Xứ Giáo Xứ St. Monica tại downtown Toronto. Năm 2003, Đức Hồng Y Aloysius Ambrozic, Tổng Giám Mục TGP Toronto đã bổ nhiệm Linh Mục Vinh Sơn Hiếu làm Cha Sở St.Cecilia kiêm Quản Xứ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Toronto. Đức Hồng Y TGM cũng đặc cách bổ nhiệm Linh Mục Vinh Sơn Hiếu Nguyễn vào Hội Đồng Linh Mục của Tổng Giáo Phận.

Trong niềm hân hoan ngày lễ phong chức giám mục ngày mai, toàn Ban VietCatholic và độc giả khắp nơi xin hiệp lời tạ ơn Thiên Chúa và chúc mừng Đức tân Giám mục Vinh sơn Nguyễn Mạnh Hiếu, và xin được chia sẻ niềm vui chung với các linh mục và giáo dân công giáo Việt Nam ở Toronto trong dịp trọng đại này. Đây không chỉ là niềm vui mừng của TGP Toronto mà còn là niềm vui và hãnh diện của toàn thể người Công giáo Việt Nam khắp nơi.

Chúc mừng, Chúc mừng, Chúc mừng!

VietCatholic News