Lễ an táng Ðức Cha Phaolô Bùi Chu Tạo 09/05/2001

Tin buồn Ðức Cha Phalô Bùi Chu Tạo, Phát Diệm qua đời

Tòa Giám mục Phát Diệm Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam
Phát Diệm, ngày 05 tháng 05 năm 2001

Cáo phó

Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô Phục Sinh, chúng con báo tin: Ðức Cha già Phao-lô Bùi Chu Tạo vì tuổi cao sức yếu, đã an nghỉ trong Chúa hồi 10 giờ 30 phút ngày 05/05/2001 tại bệnh viện Việt- Ðức, Hà Nội. Lễ di quan sẽ được cử hành hồi 08 giờ 30 phút ngày 09/05/2001. Thánh lễ an táng sẽ được cử hành hồi 09 giờ cùng ngày tại Nhà Thờ Chính Toà Phát Diệm. Kính xin Quý Ðức Hồng Y, Quý Ðức Cha, Quý Cha, Quý Nam Nữ tu sỹ va anh chị em giáo dân hợp ý cầu nguyện cho Ðức Cha già Phao-lô được hưởng nhan Chúa.

Kính báo,

Giuse Nguyễn Văn Yến 
Giám mục Phát Diệm

Lễ an táng Ðức Cha Phaolô Bùi Chu Tạo 09/05/2001

PHÁT-DIỆM - Ngay khi hay tin Ðức Cha Phaolô được Chúa gọi về, con dân Phát Diệm cũng như hàng giáo phẩm, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân ở khắp nơi đã dùng mọi phương tiện truyền thông để gửi lời phân ưu. Nhiều người đã vượt qua cả hàng chục ngàn cây số để có mặt trong lễ tang của Ðức Cố Giám mục.
Sáng ngày 09.05.2001, giáo phận Phát Diệm đã bùi ngùi tiễn đưa Vị Cha Già bằng Thánh lễ An táng đặc biệt long trọng. 

Vào lúc 8 giờ sáng, những công việc chuẩn bị cho cuộc tiễn biệt sau cùng bắt đầu. Nắp quan tài được đậy lại. Lúc 8 giờ 30, đoàn rước linh cữu tiến ra lễ đài được trang trí chủ yếu bằng màu tím và được dựng ngay ở mặt tiền Phương Ðình. Dẫn đầu đoàn rước là cờ tang, Thánh Giá, rồi đến các đội trống đội kèn, các nữ tu, đội bát âm, các chú giúp lễ và đoàn đồng tế.

Tại lễ đài, cha Phêrô Nguyễn Quang Phúc đọc điện văn chia buồn của Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, thư chia buồn của Ðức Hồng Y Phaolô Phạm Ðình Tụng và Ðức Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận, sau đó cha Antôn Ðoàn Minh Hải đã giới thiệu các điện văn điện thư chia buồn từ khắp nơi gửi về. Tiếp đó, cha Giuse Mai Văn Thiện đọc tiểu sử Ðức Cha Phaolô Bùi Chu Tạo.

Thánh lễ do Ðức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến chủ sự bắt đầu lúc 9 giờ 15. Cùng hiện diện trong Thánh lễ an táng còn có 11 vị Giám mục. Ngoài ra còn có khoảng trên 120 Linh mục từ khắp các giáo phận Việt Nam và khoảng trên 20.000 giáo dân.

Diễn giảng trong Thánh lễ, Ðức Cha Phaolô Nguyễn Bình Tĩnh đã chú giải đoạn Tin Mừng Ga 11, 17-27 về biến cố Chúa Giêsu cho Ladarô sống lại nhằm làms nổi bật nguyên lý sinh - tử của kiếp người, đồng thời cho thấy niềm hy vọng phục sinh của người Kitô hữu. Cuối bài diễn giảng, ngài đã nêu bật gương sáng của Ðức Cố Giám mục qua cách thưa chuyện trực tiếp với người quá cố. 

Cuối Thánh lễ là lời cha Giuse Vũ Công Hoàng, Tổng đại diện giáo phận Phát Diệm, thay mặt Ban tang lễ của giáo phận cảm ơn các thành phần dân Chúa, các cơ quan đoàn thể đã bày tỏ niềm cảm thông sâu xa với giáo phận Phát Diệm; sau đó là lời cảm ơn của tang quyến do dì Elizabeth Bùi Thị Nghĩa đọc. 

Linh cữu được đưa vào Nhà Thờ Lớn Phát Diệm và được mai táng trên gian Cung Thánh lúc 11 giờ 30. Ðức Cha Phaolô Bùi Chu Tạo đã ra đi, nhưng chứng từ về lòng "bác ái chân thành không giả dối" (2 Cr 6,6) của ngài vẫn còn mãi trong lòng người Phát Diệm. 

Ghi nhanh tại Phát Diệm, ngày 09/05/2001.
Tòa Giám mục Phát Diệm

(Tài liệu của Tòa Giám Mục Phát Diệm)