Lễ nhậm chức Giám mục chính tòa Giáo phận Phan Thiết của ĐC Giuse Vũ Duy Thống

PHAN THIẾT - Hôm nay ngày 3.9.2009, Phụng vụ Giáo hội mừng lễ Thánh Grêgôriô Cả, Giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Giáo Phận Phan Thiết tổ chức thánh lễ nhậm chức Giám Mục Chính Tòa của Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống.

Đồng tế thánh lễ có Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức Cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Đức Cha Phaolô Bùi văn Đọc, Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, Đức Cha Toma Nguyễn Văn Trâm, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Đức Cha Toma Vũ Đình Hiệu, Đức Ông Barnabê Nguyễn văn Phương, Đức Ông JB Lê Xuân Hoa, Đức Đan Viện Phụ Châu Thủy, cha TĐD Giáo phận Sài gòn, cha Giám đốc ĐCV Sài gòn, cha Giám tỉnh Dòng Tên, cha Giám tỉnh Dòng Đaminh và khoảng 150 linh mục trong và ngoài Giáo phận. Đông đảo chủng sinh, tu sĩ nam nữ nhiều Hội dòng và hàng ngàn tín hữu từ Sài gòn – Phan thiết cùng hiệp thông chung lời tạ ơn.Đúng 9 giờ, cả cộng đoàn hòa chung bài ca "Từ ngàn xưa" quen thuộc, đoàn đồng tế từ nhà xứ Chính tòa tiến ra tiền sảnh. Đức Hồng Y JB giới thiệu Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống với toàn thể Dân Chúa. Ngài nói ân huệ Chúa ban cho Giáo phận Phan thiết. Một Giáo phận trẻ và phát triển nhanh. Các vị mục tử tiếp nối là ân huệ của Chúa nhân từ ban tặng cho Giáo phận. Sau khi Đức cha Giuse hôn kính Thánh Giá, đoàn đồng tế tiến lên cung thánh.

Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan thân ái dẫn Đức Cha Giuse đến ngai tòa Giám Mục.Cha Bí thư TGM Phan thiết, Giuse Hồ Sĩ Hữu đọc Sắc Lệnh và Tông Sắc bổ nhiệm của Tòa Thánh.

THÁNH BỘ PHỤ TRÁCH VIỆC RAO GIẢNG
TIN MỪNG CHO MUÔN DÂN
SẮC LỆNH - Prot. N. 3089/09


Vì Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan xin từ nhiệm, thể theo Giáo Luật khoản 401, triệt 1, nên cần tiến hành chọn vị Chủ chăn mới cách đúng thể thức.

Vì Thánh Bộ phụ trách việc rao giảng Tin Mừng cho Muôn dân, sau khi đã cân nhắc sự việc cách cẩn thận và, sau khi đã lắng nghe ý kiến của những người có liên hệ vốn có chiều hướng thuận lợi, đã kính cẩn xin Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Cha Giuse VŨ DUY THỐNG, cho đến nay là Giám mục hiệu tòa Tortibulanô và là Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn, làm Giám mục Chính tòa Giáo phận Phan Thiết.

Và, trong Buổi Triều yết ngày 18 tháng 2 năm nay, khi ân cần đón nhận kiến nghị này, vốn được Đức Hồng Y Tổng Trưởng Thánh Bộ ký tên dưới đây đệ trình lên Đức Thánh Cha BÊNÊĐICTÔ XVI và, chính Đức Giáo Hoàng, sau khi cân nhắc, đã xét thấy Đức Cha Giuse VŨ DUY THỐNG xứng đáng được bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận Phan Thiết, đồng thời giải tỏa cho ngài khỏi sự ràng buộc của Hiệu tòa Tortibulanô và, đích thân Đức Giáo Hòang đã truyền soạn thảo và thông tư Sắc Lệnh và Tông Thư theo hình thức Sắc Chỉ của Đức Giáo Hoàng (Bulla).

Làm tại Roma, Trụ sở Thánh Bộ phụ trách việc Rao giảng Tin Mừng cho muôn dân, ngày 25 tháng 7 năm 2009.

ĐHY. Yvan DIAS
Tổng Trưởng (ấn ký)
TGM. Robert SARAH
Thư ký

TÔNG SẮC BỔ NHIỆM
BÊNÊDICTÔ GIÁM MỤC, TÔI TỚ CÁC TÔI TỚ THIÊN CHÚA


Thân gởi Hiền Đệ đáng kính Giuse Vũ Duy Thống, hiện là Giám mục Hiệu tòa Tortibuli và Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn, được đặt làm Giám mục Giáo Phận Phan Thiết, lời chào thăm và Phép Lành Tòa Thánh. Trọng trách chăn dắt đoàn chiên của Chúa, mà Ta đang gánh vác, hôm nay đòi Ta phải sớm có giải pháp phù hợp cho Giáo phận Phan Thiết, hiện đang trống tòa qua đơn từ nhiệm của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan. Hiện Đệ Đáng Kính, vì Hiền Đệ có những đức tính xứng hợp và đã quen với việc mục vụ, được coi là thích hợp để điều hành Giáo Phận này; nên, dựa vào ý kiến của Bộ Loan Báo Tin Mừng cho Các Dân Tộc, sau khi chuẩn miễn cho Hiền Đệ mọi ràng buộc của Hiệu Tòa Tortibuli và trách nhiệm Giám mục Phụ tá, Ta dùng Quyền Tông Tòa tối thượng của mình bổ nhiệm Hiền Đệ làm Giám mục Giáo Phận Phan Thiết với đầy đủ quyền và nghĩa vụ. Ta truyền phải công bố Tông Sắc này cho hàng giáo sĩ và giáo dân của Hiền Đệ được tường; Ta khuyên nhủ họ hãy sẵn lòng tiếp nhận Hiền Đệ và liên kết với Hiền Đệ.

Vậy, Hiền Đệ Đáng Kính, hãy chăm sóc các tín hữu được trao phó cho Hiền Đệ, sao cho họ hằng ngày chuyên cần cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, thực hành những việc bác ái và năng lãnh nhận các bí tích, nhất là Bí Tích Thánh Thể, Bánh hằng sống, bởi nhớ lại lời của chính Thầy Chí Thánh: "Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,58). Nguyện xin hồng ân Chúa Thánh Thần Đấng Phù Trợ, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, luôn ở cùng Hiền Đệ và cộng đoàn Giáo phận của Hiền Đệ mà Ta rất yêu quý.

Ban hành tại Đền Thánh Phêrô, thành Rôma, ngày Hai Mươi Lăm tháng Bảy, năm của Chúa Hai Ngàn Lẻ Chín, năm thứ năm Triều Đại Giáo Hoàng của Ta.


Giáo Hoàng Bênêđictô XVI

Những tràng pháo tay rộn rã vang lên, trong niềm cảm tạ và chúc mừng.

Tiếp theo cha Phêrô Phạm Tiến Hành, niên trưởng các cha quản hạt, đại diện Dân Chúa chúc mừng Đức Cha Giuse.

Trọng kính Đức Hồng Y JB, Đức Cha Chủ tịch HĐGMVN, quý Đức cha, quý Đức ông và quý cha.
Nhân ngày Đức Cha Giuse nhận tòa, làm chủ chăn Giáo phận Phan Thiết, chúng con các linh mục, tu sĩ, chủng sinh, và toàn thể dân Chúa Giáo phận Phan Thiết xin dâng lên Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý Đức Ông và các Cha khách lời chào mừng chân thành và nồng nhiệt nhất.

Kính thưa ĐHY, quý Đức cha, quý Đức ông và đặc biệt Đức Cha Giuse yêu quý.
Giáo phận Phan Thiết được sinh ra từ Giáo phận mẹ Nha Trang, nằm gọn trong tỉnh Bình Thuận, chiều dài 190km từ Tân Minh đến Vĩnh Hảo, chiều rộng nhất 100km từ Lagi lên Đakai giáp ranh với Phương Lâm, chiều rộng hẹp hơn là 40km từ Phan Thiết tới đèo Giabát, tiếp giáp với Bảo Lộc, Lâm Đồng. Dân số toàn tỉnh 1.050.000; giáo dân 155.000 gồm 63 giáo xứ và 39 giáo họ.

Nếu nhìn lại một thoáng lịch sử của Giáo phận Phan Thiết 34 năm qua, để ôn cố nhi tri tân; với Tông sắc của Đức Phaolô Đệ Lục ký ngày 30 tháng giêng 1975 về việc thành lập Giáo phận Phan Thiết. Cuộc chiến tranh lúc ấy đang nổ ra cách khốc liệt nhất, cho thấy một cuộc chuyển giao quyền lực chính trị sắp diễn ra ở miền Nam Việt Nam. Chính trong thời gian dầu sôi lửa bỏng này, Đức Cha Nicola được bổ nhiệm làm quám quản tông tòa Giáo phận Phan Thiết, rồi đến năm 1979 làm Giám mục chính tòa. Giữa muôn vàn khó khăn, thử thách, khó khăn về kinh tế eo hẹp, khó khăn vì chính quyền và tôn giáo còn nhiều nghi kỵ, chưa hiểu nhau, thế mà Đức Cha Nicola đã vượt khó với lòng kiên trì, can đảm và khôn ngoan của Thánh Thần, Ngài đã làm được nhiều công trình trong hai ba chục năm, đã hơn 45 nhà thờ, nhà nguyện được mọc lên, các đoàn thể trong Giáo phận được thành lập và phát triển, như hội Gia trưởng, hội các Bà mẹ, Giáo lý viên và thiếu nhi Thánh Thể, Legio Mariae, hội Têresa và Phan sinh tại thế. Rồi tòa Giám mục mới hai tầng và chủng viện Nicola được xây dựng để đào tạo ơn thiên triệu.

Con số từ 68.110 tín hữu năm 1975; tăng lên 132.716 năm 1995. số linh mục tăng đáng kể từ 52 linh mục năm 1975, đã lên đến 82 linh mục. Con số các tu sĩ và chủng sinh ngày càng thêm đông.

Đến ngày mùng 9 tháng 4 năm 2005, với quyết định của Tòa Thánh, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan đã trở thành Giám mục chính tòa kế vị Đức Cha Nicola. Tuy nhiệm kỳ chủ chăn của Đức Cha Phaolô ngắn ngủi, nhưng cũng đã gây nhiều ấn tượng: đất sau Tòa Giám mục, đất cạnh nhà thờ chính tòa được trao lại để xây nhà tĩnh tâm ba tầng đầy đủ tiện nghi; trung tâm Đức Mẹ Tàpao nổi lên giữa rừng xanh, đã cuốn hút nhiều tâm hồn tìm đến Đức Mẹ, và đã được Đức Mẹ thương ban nhiều ơn lành hồn xác; ngày nay công trình đang được hoàn chỉnh. Một số giáo họ được nâng lên hàng giáo xứ, nhờ quan hệ tốt của Đức Cha với chính quyền.

Ba mươi bốn năm qua, biết bao nhiêu công trình sự nghiệp, hai Đức Cha Nicôla và Phaolô đã thực hiện cho giáo phận chúng con không thể kể hết. Chúng con cùng cảm tạ Chúa và ghi tâm khắc cốt công ơn của hai Đức Cha.

Kính thưa Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý Đức Ông và quý Cha khách, ngày 25/7/2009, Tòa Thánh lại ban cho Giáo phận Phan Thiết một vị mục tử mới là Đức Cha Giuse. Đoàn chiên Phan Thiết hân hoan chào mừng Đức Cha Giuse trẻ trung, đa tài, năng động để lãnh đạo đoàn chiên Phan Thiết. Xin Đức Ông Barnabê chuyển đạt lên Đức Thánh cha Bênêđictô lòng kính yêu thần phục và tri ân sâu xa của đoàn chiên bé nhỏ Phan thiết. Chúng con cũng không thể không cảm tạ Đức HY JB đã nhường một cánh tay mặt cho Giáo phận chúng con. ĐHY đã thương chia sẻ cho chúng con Đức Cha phụ tá tài đức. Trong cuộc viếng thăm Ad Limina vừa qua, Đức Thánh cha Bênêdicto đã nhắn nhủ các ĐGMVN: "Hãy lo lắng, thấu hiểu và giúp đỡ các linh mục đào sâu đời sống nội tâm, hướng tới sự thánh thiện như cha sở họ Ars.”. Với giáo dân, Đức Thánh cha nói: “về phần họ, bằng đời sống xây trên nền đức ái, sự liêm chính, việc quý trọng công ích, anh chị em giáo dân phải chứng tỏ rằng là người công giáo tốt, cũng là người công dân tốt".

Kính thưa Đức Cha Giuse đáng mến, Giáo phận chúng con rất sung sướng được Đức Cha làm chủ chăn lãnh đạo, các linh mục, tu sĩ chúng con cam kết, sát cánh cộng tác với Đức Cha trong đường lối và kế họach Đức Cha sắp đề ra để đổi mới Giáo phận. Các tín hữu, các đoàn thể chúng con quyết tâm vâng phục và thực hiện những lời chỉ dạy của Đức Cha. Cánh đồng truyền giáo còn bao la, xin Chúa thương ban tràn đầy ơn thánh, nhờ lời bầu cử của Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, bổn mạng Giáo phận, cho Đức Cha nhiều sức khỏe, ơn khôn ngoan của Thánh Linh để Đức Cha viết lên một trang sử mới tốt đẹp hơn cho Giáo phận.

Chúng con hân hoan chào mừng và cảm tạ ĐHY JB, quý Đức Cha, quý Đức Ông và quý Cha khách cùng toàn thể quý vị quan khách xa gần.


Những bông hoa tươi thắm như gói trọn tâm tình yêu mến dâng lên các Đức Giám Mục.Đức cha Giuse xướng kinh vinh danh bắt đầu Thánh lễ. Ngài giảng lễ với một phong cách trẻ trung vui vẻ và cũng thật sâu sắc, đong đầy ý nghĩa. Những tràng pháo tay rộn vang, những tiếng cười hân hoan đan xen xuyên suốt nội dung chia sẽ.

Anh chị em thân mến,
Bước đến Nhà thờ chính tòa Phan Thiết hôm nay, với sự hiện diện của Đức Hồng Y, quý Đức cha và được bao quanh bởi các Linh Mục, tu sĩ cũng như đông đảo giáo dân trong và ngoài Giáo phận, nhất là được ưu ái dẫn đưa bởi Đức cha Phaolô tiền nhiệm, bỗng dưng tôi nhớ đến lời Thánh vịnh cũng là lời của một bài thánh ca quen thuộc "Hôm nay là ngày Thiên Chúa dựng nên, chúng tôi vui mừng sung sướng triền miên…", để nghe lòng rộn lên niềm vui hòa cùng bầu khí cảm tạ, làm thành tâm tình của Thánh lễ. Vâng, hôm nay đối với Giáo phận Phan Thiết cũng như đối với riêng tôi, đúng là ngày của niềm vui cảm tạ.

1. Niềm vui cảm tạ trước hết vì nhịp sống của Giáo phận luôn được tiếp nối bởi sự hiện dịen của các chủ chăn. Từ ngày thành lập 30.01.1975 đến nay chưa đầy 35 năm, nhưng Giáo phận đã được Tòa Thánh ưu ái ban cho liên tiếp những chủ chăn, nên đời sống Giáo phận không bị cách quãng ngày nào. Từ Đức cha Nicôla tiên khởi sang Đức cha Phaolô vừa kết nhiệm và đến tôi hôm nay về nhận tòa mới. Đây là một hồng ân không phải Giáo phận nào cũng có. Có những Giáo phận tại Việt nam đã phải chịu trống tòa nhiều năm. Thế nên niềm vui hôm nay tự nhiên mang màu cảm tạ.

Nghi thức diễn ra phút đầu lễ xem ra đơn giản: Đức cha Phaolô đón tôi tại cửa nhà thờ, dẫn tôi lên cung thánh và chỉ cho tôi chiếc tòa của Giám Mục. Đơn giản thế thôi, nhưng lại đậm đà ý nghĩa biểu tượng: đón tôi vì ngài đã là chủ nhà; dẫn tôi vì ngài là huynh trưởng; và chỉ tòa cho tôi vì ngài là tiền nhiệm. Bằng nghi thức ấy, hôm nay Đức cha Phaolô chính thức nói lời chia tay với Dân Chúa Giáo phận sau 8 năm phục vụ trong cương vị Giám mục phó rồi Giám mục chính tòa, để dành thời gian nhiều hơn vào việc "rao giảng Tin Mừng cho người nghèo" như ngài vẫn lựa chọn. Xin cùng với Giáo phận hết lòng cám ơn Đức cha, vì những cống hiến trong suốt nhiệm kỳ của ngài, và xin kính chúc Đức cha gặt hái nhiều thành quả trên bước đường truyền giáo bằng phương tiện của bác ái. Đồng thời cũng dám mong, nếu điều kiện thuận lợi, xin Đức cha thương tiếp tục hỗ trợ việc mục vụ của Giáo phận, như ban Bí Tích Thêm Sức chẳng hạn. Chắc Đức cha không nỡ chối từ? Nếu quý cha và cộng đoàn tán đồng, xin cổ võ Đức cha Phaolô bằng một tín hiệu vui mừng. (Cả cộng đoàn vỗ tay hân hoan). Vậy là Đức cha đã đồng ý!

Và cũng với nghi thức ấy, hôm nay tôi chính thức trở thành Giám mục tại tòa Phan Thiết. Vì thế, trong cương vị mới này, xin gửi đến quý cha, quý tu sĩ nam nữ, các chủng sinh và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận lời chào mừng chân tình. Giáo phận Phan Thiết trước đây với tôi là một miền đất xa lạ, nhưng kể từ hôm nay, với sự đón nhận của anh chị em, Giáo phận này đã trở nên gần gũi máu thịt một nhà, để có thể tự hào giới thiệu "đơn giản, tôi là người Phan Thiết”.

2. Niềm vui cảm tạ sau đó vì gia tài quý giá Chúa ban cho Giáo phận. Cộng đoàn thử đoán xem là gì? Không phải là cơ sở của cải bạc tiền đâu, mà là linh mục đoàn của Giáo phận kìa. Đã đành, theo giáo luật, Giám mục tại tòa nào thì là chủ chăn riêng của Giáo hội địa phương ấy, nhưng xét cho cùng, Giám mục dù có nhiều đầu nhiều tay đến đâu đi nữa cũng không thể một mình có thể chu toàn trơn tru nhiệm vụ được. Chính vì thế, cũng theo giáo luật, linh mục đoàn trong Giáo phận là những cộng sự viên trực tiếp và tích cực của Giám mục, không thể thay thế được, để việc rao giảng thánh hóa và mục vụ của Giáo phận được trôi chảy nhịp nhàng hòa điệu.

Thật may mắn lễ nhận tòa hôm nay được diễn ra vào "Năm Linh Mục”, năm mà theo ý ĐTC Bênêdictô XVI trong huấn từ gởi đến các GMVN dịp viếng thăm Ad Limina vừa qua, là "cơ hội làm sáng tỏ sự cao cả và vẻ đẹp của thừa tác vụ linh mục", là thời gian "linh mục phải đào sâu đời sống nội tâm và lo hướng tới sự thánh thiện theo cha sở khiêm nhường họ Ars, để trở nên người dẫn đường chính thức và phù hợp với lòng Chúa mong ước cũng như với giáo huấn của Giáo hội". Thế nên trong niềm vui cảm tạ hôm nay, cùng với lời chào, xin gửi đến hàng linh mục Giáo phận chúng ta trọn vẹn tâm tình trân quý (những tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên), từ các vị trọng tuổi đã về hưu đến quý cha đang làm việc mục vụ tại các giáo xứ, từ các vị trung niên đang góp phần làm nên bộ mặt Giáo phận đến các anh em linh mục trẻ đang hăng say góp công góp sức làm cho sự sống của Giáo Hội địa phương được triển nở thêm lên.

Nếu thánh Gioan Maria Vianey, bổn mạng các linh mục, đã cống hiến một đời "vì phần rỗi các linh hồn", thì linh mục đoàn Giáo phận chúng ta, nghĩa là Giám mục cùng với mọi linh mục, cũng được mời gọi để cùng nhau chia sẻ vận mệnh của Giáo phận, cùng nhau thăng thiến trên đường thánh đức, cùng nhau cống hiến vì sự cả sáng của Danh Chúa và vì phần rỗi của các linh hồn.

Nhiều người hỏi tôi xem có lo gì không khi được bổ nhiệm về Phan Thiết. Tôi đã trả lời là: nếu chỉ có một mình thì như bất cứ ai, tôi cũng lo chứ; nhưng may mắn, Giáo phận Phan Thiết hiện nay đang có hơn 100 linh mục triều và dòng, vốn là những tông đồ nhiệt huyết, nên với gia tài quý giá này, tôi chắc chắn chỉ còn một nỗi lo, là lo chung sức chung lòng để niềm vui phục vụ được trải ra bền bỉ và hạnh phúc. Chắc quý cha cũng đồng tình? (Những tràng pháo tay nồng nhiệt rộn rã).

3. Và niềm vui cảm tạ lại còn rõ hơn nữa vì nhịp sống của Giáo phận luôn luôn có sự hiện diện đồng hành trợ giúp của Đức Maria. Cụ thể là cuộc lễ hôm nay may mắn làm sao, rơi vào giữa lòng "Năm Thánh Đức Mẹ Tàpao” của Giáo phận. Năm mà mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận tập trung nỗ lực, không chỉ để quan tâm xây dựng một trung tâm hành hương tôn kính Đức Maria, mà còn để quyết tâm, với sự bảo trợ của Đức Mẹ, mỗi người mỗi gia đình mỗi giáo xứ chăm lo biến đổi đời sống mình trở thành cuộc hành hương tâm linh trở về với tình thương Thiên Chúa. Nếu có phép lạ nào được Đức Mẹ ban phát rộng rãi trong năm nay, thì đó chính là phép lạ cải hóa tâm hồn và canh tân đời sống, đang được thực hiện từng ngày giữa lòng Giáo phận chúng ta. Cách đây ba tháng, chẳng ai dám mơ đến một diện tích rộng rãi để tổ chức lễ này, thế nhưng điều không dám mơ ấy đã đến, khi chính quyền giao mặt bằng bên cạnh nhà thờ kịp thời để làm bãi đậu xe phục vụ dịp lễ, như cộng đoàn đã thấy. Không biết có nên xem đây cũng là một phép lạ trong sự đồng hành của Đức Maria.

Và gần gũi hơn nữa, thánh lễ là lễ trọng kính Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, bổn mạng của Giáo phận Phan Thiết. Tôn vinh Đức Maria bằng Danh hiệu cao quý nhất của Mẹ không phải là đưa Mẹ lên cao, để đẩy Mẹ xa rời đời sống nhân thế, biến Mẹ thành xa lạ với các tâm hồn, mà thực ra là tuyên xưng Mẹ trong những nét chân xác nhất: Mẹ là Mẹ thực của Chúa Giêsu và thực sự là Mẹ Thiên Chúa. Đồng thời, nhìn nhận mình như là người con trong gia đình của Mẹ, để từ đó, sống hết mình và hết tình dưới sự chăm sóc của Mẹ. Đây là niềm hạnh phúc không phải đạo nào cũng có. Không biết có phải vì có niềm hạnh phúc ấy mà ngay từ khi thành lập Giáo phận, nhà thờ Lạc Đạo đã được chọn làm nhà thờ chính tòa Giáo phận? Lạc Đạo có thể hiểu là đạo hân hoan, đạo hạnh phúc vì có sự đồng hành của Mẹ Thiên Chúa trong nhịp sống đời mình. Trong niềm vui hạnh phúc có Mẹ bên đời, xin dâng Giáo phận lên Đức Maria, để nhờ sự trợ giúp của Mẹ, đời sống Giáo phận sẽ được trải ra trong tình yêu hợp nhất và thăng tiến.

Giáo xứ đầu tiên trên đường từ Sài gòn đi Phan Thiết, nơi tôi cùng đoàn đưa đón dừng lại viếng Thánh Thể và Đức Mẹ là giáo xứ mang tên "Mẹ Thiên Chúa". Trong câu chuyện trao đổi với cha xứ, được biết ban tư vấn Giáo phận khi kết thúc họp bàn về việc này, thay vì nói dài dòng là "Giao việc tiếp đón Đức cha Giuse cho giáo xứ Mẹ Thiên Chúa lo”, đã nói tắt là "Giao Đức Cha Giuse cho Mẹ Thiên Chúa lo" (Cả nhà thờ vỗ tay cùng vỡ òa tiếng cười cảm động). Chắc chỉ là tình cờ, nhưng cá nhân tôi xem đây như một sự quan phòng đầy hạnh phúc. Từ nay, cuộc đời tôi, sứ mạng tôi, trách nhiệm tôi đã đựơc Giáo phận dâng cho Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, và tôi tin là với sự hiện diện trợ giúp của Mẹ, cùng với mọi người, tôi sẽ có thể từng bước chu toàn nhiệm vụ của mình.

Tóm lại, vì Giáo phận luôn có các chủ chăn tiếp nối, vì Giáo phận có gia tài quý giá là linh mục đoàn, và vì Giáo phận có Mẹ Maria luôn đồng hành trợ giúp, nên Phan Thiết hôm nay đắm mình trong niềm vui cảm tạ. Từ niềm vui này, xin cám ơn sự tiễn đưa đầm tình của Đức Hồng Y, Đức cha Phêrô, quý cha quý tu sĩ chủng sinh và thân hữu Giáo phận TP. HCM; xin cảm tạ quý Đức cha đã hiện diện cầu nguyện nâng đỡ; xin cám ơn Đức cha Phaolô, quý cha quý tu sĩ chủng sinh và Dân Chúa Giáo phận Phan Thiết đã đón nhận hết tình. Và cuối cùng, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, xin Chúa chúc lành cho mọi người.


Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y nói lời chia tay với Đức Cha Giuse. Với lối ví von dí dỏm, ngài nói: Đức Cha Giuse sẽ nhiều lần vắng Phan thiết để về Sài gòn lo công việc của ủy Ban Văn Hóa HĐGMVN và Năm Thánh 2010. Sau tám năm làm Giám mục phụ tá, Đức Cha đã sống trong bầu khí thân thương của gia đình Tổng giáo phận. Tình liên đới là một nét đẹp của sứ vụ hôm nay. Tình liên đới giữa các vị mục tử và các Giáo phận chính là sức mạnh giúp vượt qua mọi thách đố của thời đại hôm nay.

Cha FX Phạm Quyền, trưởng ban tổ chức bày tỏ lòng biết ơn đến quý Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ chủng sinh và toàn thể cộng đoàn.

Tiệc mừng tại khuôn viên Tòa Giám Mục. "Gánh hàng rong Đôi Khi" gồm những ca sĩ tên tuổi từ Sài gòn ra Phan thiết giúp vui những ca khúc "Hạt giống tâm hồn" của Nhạc sĩ Thông Vi Vu. Đức cha Giuse hát luôn hai bài tặng quan khách "Một chút" với Tam Ca Áo Trắng và "Đôi dép" với hai nhóc tỳ dễ thương.

Gió biển làm dịu lại cái nắng trưa đang gay gắt. Mọi người ra về trong hân hoan mang theo bao niềm vui và tâm tình của vị chủ chăn mới.

Lm Giuse Nguyễn Hữu An
VietCatholic News