ÐỂ TẤT CẢ NÊN MỘT

(Bài phỏng vấn của Tuần báo Công Giáo và Dân Tộc với Tân Giám Mục Giuse Trần Xuân Tiếu)

1- CGDT: Ðức Cha đã chọn khẩu hiệu "Ðể tất cả nên một". Ðiều này đã xuất phát từ tâm tình và suy nghĩ nào trong hoàn cảnh hiện nay của Giáo phận Long Xuyên?

+ ÐC. Trần Xuân Tiếu: Tôi chọn khẩu hiệu "Ðể tất cả nên một" (Ga 17,21) là muốn đi theo đường hướng tập trung vào Ðức Kitô mà các Ðức Cha Long Xuyên đã cố ý đề ra trong việc truyền giáo. Này nhé, giáo phận Long Xuyên là một giáo phận non trẻ, mới thành lập từ năm 1960, là một vùng đất truyền giáo. Ðức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ, vị Giám Mục tiên khởi của Long Xuyên đã chọn khẩu hiệu "Christus in vobis = Ðức Kitô ở trong anh em", là có ý muốn rao giảng và đem Chúa Kitô đến với mọi người. Rồi đến Ðức Cha GB. Bùi Tuần, Người muốn giới thiệu Ðức Kitô qua "Ðiều răn mới" là Hãy yêu thương nhau. Bây giờ đến lượt tôi, tôi vẫn muốn đi theo đường hướng đó là cố gắng trở thành môn đệ Ðức Kitô, nỗ lực làm chứng cho Chúa Kitô bằng cách sống tinh thần hiệp nhất với Chúa, với nhau, và với mọi người.

2- CGDT: Khẩu hiệu này đã nhắc nhở đến một Thông Ðiệp của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II về đại kết "Xin cho họ được hiệp nhất" (Ut sint unum). Và đây cũng là đường hướng mục vụ tại một vùng đất có nhiều tôn giáo?

+ ÐC. Trần Xuân Tiếu: Ðúng vậy, giáo phận Long Xuyên là nơi có nhiều tôn giáo khác nhau như Phật giáo, Phật giáo Hoà Hảo, Cao Ðài, Hồi giáo, Hiếu Nghĩa, Tin Lành... và có nhiều dân tộc khác nhau như người Kinh, người Hoa, người Chăm, người Khơme... Những tôn giáo và những dân tộc này có nhiều giá trị rất đáng trân trọng và đáng cho chúng tôi học hỏi. Người công giáo chúng tôi ý thức mình chỉ là thành phần nhỏ bé trong cộng đồng dân tộc, vì lẽ đó, đường hướng mục vụ là phải cổ võ tinh thần hiệp nhất yêu thương, sống tôn trọng và hài hoà với nhau và với tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng hay dân tộc. Và sự hài hoà này cho tới nay là rất tốt đẹp.

3- CGDT: Ðây là lần đầu tiên tại một giáo phận đã có việc bổ nhiệm hai Giám Mục. Ðức Cha có suy nghĩ gì về biến cố này?

+ ÐC. Trần Xuân Tiếu: Quả thực, đây là một biến cố gây bất ngờ. Có lẽ đây là lần đầu tiên hai người trong cùng một giáo phận, và hơn nữa đây lại là một Cha sở và một Cha phó của cùng một xứ đạo được bổ nhiệm làm Giám Mục, một cho giáo phận cực Bắc, và một cho giáo phận cực Nam. Tôi coi, trước hết, đây là một hồng ân Chúa ban cho Giáo Hội Việt Nam cách chung và cho Giáo phận Long Xuyên cách riêng, và đây cũng là thành quả của biết bao nỗ lực của phái đoàn Toà Thánh, của Ðức Hồng Y Hà Nội, của sự chiếu cố đặc biệt của chính quyền từ Trung ương đến địa phương, rồi cũng không thể quên sự tài khéo ngoại giao của Ðức Cha Gioan Baotixita, Người đã có công rất lớn trong việc thúc đẩy việc bổ nhiệm được mau lẹ. Và nếu đi xa hơn nữa, phải kể đến những công lao đào tạo của Ðức Cha Micae, Ðức Cha Gioan Baotixita và của biết bao các vị tôn sư xa gần. Sau cùng cũng như một mùa gặt bội thu chỉ có thể có được sau những vất vả cực nhọc, sự phục sinh chỉ có được sau thập giá, thì việc bổ nhiệm của chúng tôi hôm nay cũng là thành quả của bao hy sinh âm thầm, bao lời cầu nguyện của rất nhiều người.

4- CGDT: Trong cương vị là một Ðức Giám Mục phó với quyền kế vị, và nhìn lại những hoạt động trong quãng thời gian từ 1975 đến nay cũng như trước đó nữa tại giáo phận Long Xuyên, Ðức Cha đã có một dự phóng gì cho những ngày sắp tới trong cương vị mới?

+ ÐC. Trần Xuân Tiếu: Tôi thật sự chưa có dự phóng gì cho tương lai. Tuy nhiên có lần Ðức Cha Gioan Baotixita Bùi Tuần đã nói với Cha Kiệt và tôi rằng các cha được bổ nhiệm làm Giám Mục vào năm cuối cùng của thế kỷ XX, các cha sẽ phải là Giám Mục của thế kỷ XXI với bao thách đố mới, hết sức khó khăn. Theo tôi, hai Ðức Cha đã đặt nền tảng chắc chắn và đúng đắn, vậy nếu có dự phóng gì cho tương lai thì chắc cũng chỉ là cố gắng phát huy những thành quả mà các vị tiền nhiệm đã dầy công xây dựng.