Thánh lễ kỷ niệm 50 năm hồng ân linh mục Đức cha Phaolô-Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh, nguyên Giám mục Giáo phận Đà Nẵng (31/05/1960 – 31/05/2010)

Ngày 13/05/2010, Đức cha Phaolô-Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh, nguyên Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, đã đến Đại Chủng Viện Huế dâng thánh lễ kỷ niệm 50 năm hồng ân linh mục của mình (31/05/1960 – 31/05/2010), theo lời mời của Cha Giám đốc Đại Chủng Viện Huế. Đức Cha Phaolô-Tịnh là thành viên của Hội Linh Mục Xuân Bích, nguyên đại diện Xuân Bích tại Việt Nam và nguyên là Giám đốc Đại Chủng Viện Huế, trước khi được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm giám mục Giáo Phận Đà Nẵng vào năm 2000. Hiện nay kế vị ngài là Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri.

Thánh lễ tạ ơn kim khánh linh mục là dịp để Đức Cha nói lên lòng tri ân đối với Thiên Chúa và Mẹ Hội Thánh, cũng như bày tỏ lòng biết ơn đối với những ai đã đồng hành với ngài trong cuộc đời phục vụ Chúa và Giáo Hội. Đây cũng là dịp để toàn thể gia đình Đại Chủng Viện Huế bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Cha Phaolô vì những gì ngài đã làm tại Chủng viện Huế, nhất là trong giai đoạn khó khăn mở lại Đại Chủng Viện Huế vào năm 1994. Hiện diện trong buổi cơm trưa còn có Đức Tổng Giám mục Têphanô Nguyễn Như Thể và Đức cha phụ tá Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng. Đức Tổng cũng đã chúc mừng và cám ơn Đức cha Phaolô vì những gì ngài đã làm cho Chủng viện Huế.


Phái đoàn Toà TGM Huế chúc mừng Đức Cha Phaolô tại Đà Nẵng

Hôm nay, ngày thứ hai, 24 tháng 5 năm 2010, phái đoàn Toà Tổng Giám Mục Huế, gồm có Đức Cha Têphanô Nguyễn Như Thể, Tổng Giám Mục TGP Huế, Đức Cha Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng, Giám Mục Phụ Tá TGP Huế, và các linh mục ở Toà TGM Huế, học trò cũ của Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Bình Tĩnh, Cha Giuse Phan Miên, Cha Antôn Nguyễn Văn Thăng, Cha Bênêđitô Lê Quang Viên, vào Đà Nãng để chúc mừng Đức Cha Phaolô Nguyễn Bình Tĩnh: 50 năm Chức Linh Mục, 10 năm Chức Giám Mục, và Thượng Thọ 80 tuổi.


Đức Cha Phaolô, trên lầu xuống,
vui mừng gặp Phái đoàn Toà Tổng Giám Mục Huế


Đức TGM Huế và Đức Cha Phaolô vui mừng gặp nhau


Đức Cha Phaolô vui mừng gặp Đức Cha Phụ Tá TGP Huế


Các linh mục Huế, học trò cũ của Đức Cha Phaolô, vui mừng gặp lại Thầy cũ


Phái đoàn Toà TGM Huế dâng lễ vật chúc mừng Đức Cha Phaolô


Đức Cha Phaolô và Phái đoàn Toà TGM Huế chụp ảnh lưu niệm tại tư thất của Đức Cha Phaolô


Hình ảnh của Đức Cha Phaolô (treo trong tư thất của Ngài):
Khẩu hiệu của Đức Cha Phaolô: KHIÊM TỐN PHỤC VỤ

Phóng sự ảnh do Ban Truyền Thông TGP Huế thực hiện

(Theo Trang Web Giáo Phận Huế)