Tâm sự của Ðức Tân GM Giáo Phận Phú Cường
Phêrô Trần Ðình Tứ

Ðây không phải là chuyện bất ngờ, nhưng đã nhen nhúm từ gần 4 năm nay, tức là ngay từ khi Ðức Cha Louis Hà kim Danh còn nằm bệnh. Theo như tôi biết, ngay từ lúc đó, tôi đã được Tòa Thánh đề nghị làm Giám mục Phú Cường. Suốt thời gian đó tôi đã cầu nguyện và suy nghĩ.

Một đàng tôi thấy tình trạng giáo phận Phú Cường, đối nội cũng như đối ngoại, khá phức tạp và khó khăn, mà bản thân tôi lại bị giới hạn về nhiều mặt, nên cảm thấy lo sợ trước trách nhiệm nặng nề này. Nhưng đàng khác, tôi cũng ý thức rất rõ rệt là mình đã được Giáo hội đào tạo rất ân cần và công phu, và lập trường của Tòa Thánh suốt 4 năm qua về vấn đề này hầu như không thay đổi, nên tôi cảm thấy mình không được trốn tránh trách nhiệm, vì làm như vậy là đi ngược với lời hứa dấn thân theo Chúa để thi hành tất cả những gì Chúa trao phó. Bởi vậy, khi được Tòa Thánh hỏi ý kiến, qua Ðức Tổng Giám Mục thành phố Hồ chí Minh, tôi đã thưa: "Ecce servus tuus in manu tua, fiat mihi secundum voluntatem tuam" (Này con là tôi tớ của Chúa đang ở trong tay Chúa, xin Chúa hãy làm cho con những gì đẹp ý Chúa".

Khi thưa như vậy tôi cảm thấy yên lòng. Không phải vì tôi không sợ khó khăn, hay tin tưởng vào sức riêng mình, nhưng vì tin tưởng vào lòng tư bi nhân hậu của Chúa. Như Ðức Cha Giuse Phạm văn Thiên, Giám mục tiên khởi đáng kính của giáo phận Phú Cường, tôi luôn tin tưởng rằng "Ơn Chúa ở cùng tôi". Sở dĩ tôi tin tưởng như vậy vì tôi dựa vào lời Chúa hứa: "Này đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế", và chỗ khác Ngài nói: "Hãy tin tưởng vào Thầy, vì Thầy đã thắng thế gian".

Ðàng khác, khi tiếp xúc với anh em linh mục cũng như những giáo dân quen biết, tôi thấy được nhiều người khích lệ và nâng đỡ, không những bằng lời cầu nguyện và còn bằng nhiều hình thức khác nữa. Do đó tôi thấy mình không có lý do gì để từ chối lời Chúa mời gọi và tôi đã dấn thân. Chính vì thế, từ khi được bổ nhiệm và được người ta chúc mừng, tôi thường xin những người chúc mừng cầu nguyện và nâng đỡ tôi. tôi thường tâm sự: "Một mình Giám mục khó có thể làm được gì nếu không có sự cộng tác của linh mục, tu sĩ và giáo dân".