Tường thuật Thánh lễ phong chức Giám Mục trong Ðền Thờ Thánh Phêrô ngày 6/01/99

Vatican - 06.01.99 - Lúc 9 giờ Sáng thứ Tư mùng 6 tháng Giêng 1999, đúng ngày Lễ Hiển Linh, trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, ÐTC chủ sự thánh lễ trọng thể, và trong thánh lễ, ÐTC tôn phong 9 vị linh mục vừa được chọn làm Giám Mục. Hằng năm vào dịp Lễ Chúa Tỏ Mình cho các dân tộc, tức lễ Hiển Linh, ÐTC vẫn tôn phong một số vị được bổ nhiệm làm Giám Mục, nhằm đề cao tính cách hoàn vũ của sứ diệp Kitô gửi cho toàn thể nhân loại, được đại diện cách đây hai ngàn năm bởi Ba Vua, đến từ Ðông Phương, để thờ lạy Chúa Cứu Thế và Vua Hòa Bình.

Chính trong tính cách hoàn vũ này, các vị giám mục mới đến từ các quốc gia khác nhau: ba vị nguời Ý, hai vị người Tây Ban Nha, một vị người Pháp, một vị người Ái Nhĩ Lan, một vị người Ấn Ðộ và một vị người Việt Nam.

Chín vị giám mục mới giữ những chức vụ khác nhau:

- Bốn vị coi sóc giáo phận: Cesare Mazzolari (Ý), giám mục giáo phận Rumbek, bên Sudan; Pierre Trần đình Tứ (Việt nam), giám mục giáo phận Phú Cường, Việt Nam; Raphael Cob Garcia (Tây Ban Nha), giám mục đại diện Tông Tòa coi sóc giáo phận Puvo, bên Ecuador: Matthew Moolakkattu (Ấn Ðộ, thuộc Dòng Bénédictin), giám mục phụ tá giáo phận Kottayam, bên Ấn Ðộ.

- Ba vị thuộc ngành ngoại giao: Alessandro D’Errico (Ý), sứ thần Tòa Thánh tại Pakistan; Salvatore Penacchio (Ý), sứ thần Tòa Thánh tại Rwanda; Alain Lebeaupin (Pháp), sứ thần Tòa Thánh tại Ecuador.

- Hai vị giữ chức vụ tại Giáo Triều: Diarmuid Martin (Ái Nhĩ Lan), thư ký Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình; José Luis Redrado Marchite (Tây Ban Nha, thuộc Dòng Thánh Gioan Thiên Chúa), thư ký Hội Ðồng Tòa Thánh về mục vụ nhân viên Y Tế.

Về phương diện tuổi tác: vị trẻ hơn cả năm nay 45 tuổi - vị cao niên nhất: 62 tuổi. Với 9 vị giám mục mới, con số các giám mục trên thế giới hiện nay là 4,492 vị, trong số này có 2,676 vị (tức hơn một nửa) do Ðức Gioan Phaolô II bổ nhiệm trong 20 năm làm Giáo Hoàng. Thực sự, ÐTC đã bổ nhiệm 2,859 vị, trong số này có 183 vị đã qua đời.

Trong Thánh Lễ Tấn Phong chín vị giám mục mới, Sau bài Phúc Âm nhắc lại biến cố Ba Vua từ Phương Ðông đến Giêrusalem, rồi Bêlem, để thờ lạy Chúa Hài Nhi mới sinh, thì ca đoàn cất hát bài Veni Creator, Spiritus, Cầu Xin Chúa Thánh Thần cho các vị sắp lãnh nhận trọn vẹn chức tư tế. Sau đó, trước khi tiến hành lễ nghi phong chức Giám Mục, ÐTC giảng về ý nghĩa của ngày lễ Hiển Linh cũng như về ý nghĩa của việc phong chức giám mục trong ngày lễ nầy. Kể từ khi lên kế vị thánh Phêrô trên ngai tòa Roma đến nay, ÐTC Gioan Phaolô II đã trực tiếp phong chức giám mục cho 277 vị giám mục; đó là không kể hàng ngàn vị giám mục đã được ngài bổ nhiệm trong vòng 20 năm qua.

ÐTC đã nhắn nhủ các vị sắp được phong chức giám mục như sau: "Cả anh em nữa, được tấn phong hôm nay đây, anh em được sai đi khắp thế giới, để kêu gọi các dân tộc của Trái đất này hợp thành một gia dình duy nhất".

ÐTC nhấn mạnh thêm rằng: Ánh sáng của Chúa Kitô chiếu dọi cho mọi người và mọi dân tộc, đang ước mong được gặp Thiên Chúa, cũng như chiếu dọi cho các Mục Ðồng và cho Ba Vua xưa kia. Nhắc lại lời của Thông Ðiệp Fides et Ratio, nói về mối liên kết giữa đức tin và lý trí: "Việc liên kết mật thiết giữa lý trí và đức tin, như hai cánh, nhờ đó tâm trí con người bay lên để chiêm ngưỡng chân lý" ÐTC quả quyết rằng Chúa Kitô, không những chỉ là ánh sáng soi đường của con người, nhưng còn là con đường cho con người tiến thẳng về Thiên Chúa, nguồn mạch của sự sống". Chúa Kitô, đến trong thế gian để làm cho con người biết Chúa Cha, để giải thích cho con người rằng: có Thiên Chúa, để mạc khải cho con người khuôn mặt và danh thánh của Thiên Chúa".

ÐTC nói: "Giáo Hội tiếp tục trong các thế kỷ sứ mệnh của Chúa mình: sự dấn thân thứ nhất của Giáo Hội là làm cho mọi người biết khuôn mặt của Chúa Cha, bằng việc phản chiếu ánh sáng của Chúa Kitô "Lumen gentium" ánh sáng muôn dân, ánh sáng của Tình Yêu, của Chân Lý,của Hòa Bình. Vì thế, Thầy Chí Thánh đã sai các Tông Ðồ di khắp thế gian và ngày nay vẫn tiếp tục sai đi trong một Chúa Thánh Thần (sai đi) các giám mục, những người kế vị các Tông Ðồ". Cùng với sự sung mãn của chức linh mục, được lãnh nhận trong lễ nghi tấn phong Giám Mục, các Giám Mục do đó được gọi trở nên những thừa tác viên của việc mạc khải Thiên Chúa nơi con người.

Một cách đặc biệt, ÐTC đã nhắc đến tên của từng vị tân chức: các chư huynh Alessandro D’Errico, Salvatore Pennacchio và Alain Lebeaupin, được sai đi như những người đại diện Tòa Thánh tại Pakistan, Rwanda và Ecuador, tại đây các chư huynh sẽ là những chứng nhân của hiệp nhất và của hiê? thông giữa các Giáo Hội địa phương với Tòa Thánh - Chư Huynh Cesare Mazzolari, giám mục Rumbek tại Sudan "một dân tộ? của miền đất này, từ nhiều năm chịu đau khổ mỗi ngày mỗi gia tăng, và đang chờ đợi một nền hòa bình bền bỉ, trong sự tôn trọng các quyền của mọi người, bắt đầu từ những nguời yếu hèn hơn hết". ÐTC đã ngỏ lời với Ðức Tân Giám Mục Phú Cường như sau: Chư Huynh Phêrô Trần Ðình Tứ, chư huynh được gọi trở nên "sứ giả của hy vọng" trong giáo phận Phú Cường, Việt Nam, giữa những anh chị em cùng đức tin, và đang bị thử thách bởi nhiều khó khăn" - Các chư huynh Diarmuid Martin và José Luis Redrado Marchite, sẽ tiếp tục công việc phục vụ quí giá trong Giáo Triều Roma, và hãy có trước mắt chân trời mênh mông của Giáo Hội. Chư huynh Rafael Cob Garcia, Giám Mục đại diện Tòa Thánh coi sóc giáo phận Puyo tại Ecuador và chư huynh Mattew Moolakkattu, giám mục phụ tá giáo phận Kottayam của các tín hữu thuộc lễ nghi Siro-Malabaresi, tại Ấn Ðộ. Hai vị này làm cho ÐTC nhớ lại Khóa Họp Thượng Hội Ðồng riêng về Châu Mỹ và Châu Á.

ÐTC mời gọi các vị tân Giám Mục đem đến khắp nơi, bằng lời giảng dạy và bằng việc làm, việc loan truyền vui mừng của Lễ Hiển Linh, trong đó Con Thiên Chúa đã mạc khải cho thế gian khuôn mặt của Chúa Cha, đầy tình thương nhân từ. Rồi ngài thêm: "Thế giới, nay ở trước ngưỡng cửa của Ngàn Năm thứ ba, hơn lúc nào hết, cần cảm nghiệm lòng nhân lành của Thiên Chúa, cần cảm thấy tình yêu thương của Thiên Chúa đối với mỗi một con người". "Có thể nói - vẫn lời của ÐTC - giữa ngàn năm thứ hai và thứ ba Giáo Hội được mời gọi mặc lấy ánh sáng của Chúa Kitô, để chiếu dọi như thành được xây cất trên đỉnh núi: Giáo Hội không thể giấu ẩn, bởi vì con người cần đón nhận sứ điệp của ánh sáng và của hy vọng và cần ca ngợi vinh danh Chúa Cha, Ðấng ngự trên trời. Ðây chính là bổn phận tông đồ và truyền giáo của tất cả các tín hữu, nhưng cách riêng của các Giám Mục, những kẻ được mời gọi đón nhận và đem đến cho người khác: Chúa Giêsu, hồng ân của Thiên Chúa cho thế gian".

Lễ nghi phong chức được khởi sự sau bài giảng của ÐTC. Tham dự thánh lễ tấn phong có nhiều Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục thuộc Giáo Triều Roma và các vị khác có liên lạc cách này cách khác với các tân chức. Riêng Ðức tân Giám Mục giáo phận Phú Cường, có Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Thuận, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình và Ðức Cha Bùi Tuần, Giám Mục Long Xuyên từ Việt Nam đến, như thể đại diện cho các giám mục Việt Nam.

Cảm động hơn cả là lễ nghi phủ phục trong lúc hát Kinh Cầu các Thánh và lễ nghi đặt tay trên đầu các tân chức. Tiếp sau là lễ nghi trao Sách Phúc Âm, lễ nghi xức dầu và lễ nghi trao các phù hiệu Giám Mục: nhẫn, biểu hiệu của lòng trung thành - Mũ Giám Mục, biểu hiệu của sự thánh hiện đời sống - Gậy Giám Mục, biểu hiệu thừa tác vụ giám mục - Sách Phúc Âm, biệu hiểu việc rao giảng Lời Chúa, nhiệm vụ chính của Giám Mục. Sau đó, là lễ nghi chúc bình an của ÐTC và của các vị đàn anh trong Hàng Giám Mục cho các tân chức.

Lễ nghi phong chức kết thúc bằng việc "dẫn đưa các tân giám mục lên ngai tòa" bên cạnh ÐTC, trong khi đó cộng đoàn tín hữu vỗ tay chúc mừng thật dài. Các tân giám mục cùng đồng tế thánh lễ với ÐTC. Cuối lễ, trước khi ban phép lành, ca đoàn và cộng đoàn hân hoan hát kinh Te Deum, Tạ Ơn Thiên Chúa. Từ nay các ngài là những người kế vị các tông đồ và là những chủ chăn của dân Chúa.

Sau thánh lễ, Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Thuận, Ðức Cha Bùi Tuần, Giám Mục Long Xuyên, Ðức Ông Nguyễn Văn Phương, thuộc Bộ?ruyền Giáo, Ðức Ông Nguyễn Văn Tốt, cố vấn Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Paris, anh chị em Liên Tu Sĩ Roma, các linh mục, nam nữ tu sĩ có liên lạc với Ðức tân Giám Mục và những thân nhân trong gia đình của ngài đến từ Hoa Kỳ, Pháp, Ðức ... tụ họp tại Nhà Phát Diệm để dùng bữa cơm thân mật mừng Ðức tân Giám Mục giáo phận Phú Cường.

Radio Veritas Asia, Philippines