Ý nghĩa huy hiệu và khẩu hiệu của Đức Tân Giám Mục

Huy hiệu Giám Mục được xây dựng trên khẩu hiệu " NGÀI PHẢI LỚN LÊN" (Ga 3, 30). Khẩu hiệu muốn nói lên tâm niệm của đời Giám Mục là phải làm thế nào để Đức Kitô được lớn lên nơi chính con người của mình, trong nỗ lực nên "nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô”, để ngày càng xứng danh là một "Kitô khác". Đồng thời, Đức Kitô cũng phải lớn lên cả nơi những người mà giám mục được mời gọi yêu thương phục vụ.

Vì thế, hình ảnh Đức Kitô, con người kiển mẫu của mọi người kitô hữu, đặt biệt là của giám mục, được đặt ở vị trí trung tâm, với tư thế diễn tả sự nối kết đất trời và liên kết với những người chung quanh trong dấn thân phục vụ. Ba hình nhỏ tượng trưng cho các tín hữu, trong đó có giám mục, dắt dìu nhau dấn bước theo Đức Kitô với niềm mong ước được lớn lên trong Ngài, nghĩa là chia sẻ sự sống, tinh thần và cách sống của Đức Kitô là ngôn sứ, tư tế và mục tử.

Lm Giuse Nguyễn Hữu An
(Vietcatholic News)