Ý Nghĩa Huy Hiệu của Đức Tân Giám Mục Giuse Võ Đức Minh

In finem dilexit eos / Ngài Đã Yêu Thương Họ Đến Cùng (Gioan 13,1)

Hai biểu tượng Thánh Thể và Lời Chúa lấy từ cung thánh của nhà thờ Chính Tòa Đàlạt.

Đặt trên nền là bức ảnh của hồ Tiberiade, nơi Chúa Giêsu đã rao giảng Lời Chúa và làm phép lạ bánh hóa ra nhiều.

Đồng thời cũng gợi lên mối tương quan giữa núi và biển hướng tới chân trời

(Tài liệu của Tòa Giám Mục Đà Lạt)