Ý nghĩa Huy hiệu Giám Mục của Đức Cha Joan Marie Vũ Tất

WHĐ: Xin Đức cha chia sẻ về khẩu hiệu giám mục được Đức cha lựa chọn.

Đức cha Vũ Tất: Tôi chọn chính câu châm ngôn sống mà tôi đã chọn từ đầu đời hoạt động tông đồ của tôi làm khẩu hiệu giám mục: "Sự thật trong yêu thương". Năm đó là năm 1962, lớp tôi mãn khóa tiểu chủng viện và được Đức giám mục giáo phận sai đi giúp việc mục vụ các nơi. Theo sự gợi ý của cha giám đốc tiểu chủng viện, 12 anh em cùng lớp chúng tôi mỗi người chọn lấy một câu Lời Chúa làm châm ngôn sống cho cuộc đời hoạt động tông đồ của mình. Tôi chọn câu "Sự thật trong yêu thương" trích từ thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Êphêsô: "Thi hành sự thật trong yêu thương (veritatem facientes in caritate), chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Kitô vì Người là Đầu” (Ep 4,15). Tôi đã cố gắng sống theo châm ngôn ấy, vì lý tưởng đời mình là nên giống "Chúa Giêsu vị Thầy dạy chân lý và Nhà giáo hóa các tâm hồn". Chúa quan phòng cho tôi, dù phải trải qua nhiều hoàn cảnh thăng trầm của một thời biến động, nhưng vẫn có cơ hội để liên tục hành nghề giáo dục và đào tạo cách rất đa dạng, như được sống trong mảnh đất dụng võ để theo đuổi lý tưởng của mình. 

Mới đây, tôi lại càng tâm đắc với châm ngôn sống tôi đã chọn, khi đọc lời giới thiệu thông điệp CARITAS IN VERITATE, ban hành ngày 7/7/2009, trong đó Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nói đến nền tảng của thông điệp này xuất phát từ chính câu Lời Chúa trong thư Êphêsô 4,15. Tôi như được thêm xác tín để chọn chính câu châm ngôn sống của mình cách đây gần 50 năm làm khẩu hiệu giám mục: "Sự thật trong yêu thương". Huy hiệu giám mục của tôi có thể được diễn tả như sau: Sự Thật là Chính Chúa Giêsu - biểu thị bằng chữ JHS, giữa hình chữ V (Veritas: Sự Thật) màu vàng sáng, sát nét bên trong chữ M (Maria); tất cả nằm trong hình trái tim màu đỏ, biểu tượng của sự Yêu Thương, trên nền màu xanh của hy vọng.

PV

(Theo Trang Web Hội Đồng Giám Mục VN)