Hình ảnh tang lễ Ðức cố HY F.X Nguyễn Văn Thuận

Thịnh, Sinh viên SDB/VN - Roma
VietCatholic Net

Dưới đây là một vài tấm hình về Lễ Nhập Quan cho Ðức Cố Hồng Y Phanxicô vào chiều ngày thứ Ba 17-9-2002 
Và một vài hình ảnh sáng thứ Tư 18-9-2002 Liên Tu Sĩ VN tại Roma đang cầu nguyện cho Ðức Cố Hồng Y Phanxicô tại trường Ðại Học Thánh Phêrô.