ÐTC bổ nhiệm Ðức TGM P.X, Nguyễn văn Thuận làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình.

Bản tin đặc biệt của VietCatholic.Net

Vatican - 24.6.98 - Thứ tư 24.6.98, lễ Thánh Gioan Tẩy giả, ÐTC chính thức bổ nhiệm Ðức TGM Phanxico Xaviê Nguyễn văn Thuận, làm Chủ tịch Hội dồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình thay thế Ðức HY Roger Etchegaray, hiện là Chủ tịch Hội đồng Chủ tịch Ðoàn và Chủ tịch Uy Ban trung ương Năm Thánh 2000. Ðồng thời ÐTC cất nhắc ÐHY Etchegaray lên bậc Hồng Y Giám mục và phú thác cho ngài Giáo phận Porto Santa Rufina, một trong 6 giáo phận kỳ cựu chung quanh Roma, thay thế Ðức Cố Hồng Y Agostino Casaroli, qua đời cách đây hai tuần lễ.

ÐHY Roger Etchegaray là một trong các Hồng Y nổi tiếng , cách riêng vì những sứ vụ tế nhị được ÐTC ủy thác vào những lúc rất khó kăn . Ngài đã viếng thăm Trung quốc, Liên xô, Mozambic, Angola, Việt nam , Cuba, Bosnia - Erzegovina và trong những ngày vừa qua Irak .

Ðức TGM Nguyễn văn Thuận sinh tại Phủ Cam, Giáo phận Huế ngày 17 tháng 4 năm 1928 ; thụ phong linh mục ngày 11.6.1953. Tiến sĩ Giáo luật tại Ðại Học Urbaniana, Roma, niên khóa 1957- 58. Trở lại Quê hương, ngài đã giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Giáo phận Huế. Ngài là một người hiếu hòa và đối thoại với mọi người, mọi tôn giáo. Sau vụ đảo chính ngày mồng một tháng 11 năm 1963, dù là cháu của Cố Tổng thống Ngô đình Diệm, các Tướng lãnh thuộc Hội Ðồng quan đội vẫn kính nể và để ngài hoàn tự do hoạt dộng về tôn giáo. Ngày 13.4.1967 được chọn làm Giám mục giáo phận Nha trang lúc mới 39 tuổi . Lễ tấn phong được cử hành tại nhà thờ chính tòa Phủ cam ngày 24.6 cũng năm 1967. Ðức Tân Giám mục nhận khẩu hiệu "Gaudium et Spes, Vui mừng và Hy vọng ". Trong những năm giữ chức vụ chủ chăn Giáo phận Nha trang, Ðức Cha lo phát triển cộng dồng công giáo về mọi mặt . Ngài đã đem các Phong trào Giáo hội đến Nha trang : Focolari, Cursillos và tổ chức nhiều lớp huấn luyện giáo dân làm tông dồ. Cũng nên nhớ: trong thời kỳ làm Giám mục Nha trang, Ðức Cha là thành viên của Hội dồng Tòa Thánh phụ trách Giáo dân. Nhờ tham dự các cuôc hội họp quốc tế, ngài quen biết nhiều giáo dân và giáo sĩ thuộc nhiều nước khác nhau, cách riêng Ðức Karol Wojtyla, hồi đó làm TGM giáo phận Cracovia.

Ngày 24.4.1975, Ðức Giám mục Nha trang được bổ nhiệm làm Tổng giám mục phó với quyền kế vị Giáo phận Saigon, trong lúc tình hình trở nên rất khó khăn. Việc bổ nhiệm này là do chính Ðức cố Tổng giám mục Nguyễn văn Bình đã nhiều lần xin Tòa Thánh, qua Ðức TGM Henri Le Maitre, lúc đó đang giữ chức vụ Ðại diện Tòa Thánh tại Cộng hòa Việt nam. Về Saigon được ít tháng, ngày 15.8.1975, Ðức TGM được nhà cầm quyền cộng sản mời vào Dinh Ðộc lập cùng với Ðức TGM Phaolô Nguyễn văn Bình; từ ngày đó cho tới ngày 21.11.1988 ngài bị giam tù tại nhiều địa điểm khác nhau . Trong hơn 13 năm, nhà cầm quyền cộng sản không xét xử về tội phạm nào cả. Sau khi được trả tự do, Ðức TGM được đi thăm gia đình tại Australia, rồi đi Roma và được ÐTC tiếp với tất cả tình yêu mến đối với một chứng nhân đức tin và trung thành với Giáo hội . Trở lại Quê hương, tạm trú tại Tòa Tổng Giám mục Hà nội, nhưng không được trở về Saigon, để tiếp tục chức vụ mà Tòa Thánh đã ủy thác từ tháng tư năm 1975. Sau cùng Nhà cầm quyền cộng sản ép buộc ngài phãi từ bỏ Quê hương, đi Roma. Tại thủ dô Giáo hội, ngài chờ đợi kết quả của những cuộc đám phán giữa Phái đoàn Tòa Thánh và phái doàn Chính phủ Hà nội, nhưng những cuộc đàm phán này không đem lại kết quả nào cả . Ngày 24.11.1994, ÐTC bổ nhiệm Ðức Cha Nguyễn văn Thuận làm Phó chủ tịch Hội dồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa bình. Và ngày 24.6.1998, cũng là ngày kỷ niệm thụ phong Giám mục được 31 năm, ÐTC đặt Ðức TGM lên làm Chủ tịch của Hội đồng thay thế ÐHY Etchegaray.

Việc bổ nhiệm Ðức Tổng Giám mục Nguyễn văn Thuận làm chủ tịch một cơ quan Tòa Thánh, trước hết nói lên cử chỉ ưu ái của ÐTC đối với Ðức TGM , nạn nhân của chế độ cộng sản, chứng nhân của đức tin và của trung thành với Tòa Thánh và với Vị Kế nghiệp Thánh Phêrô; dồng thời cũng là cử chỉ bày tỏ tình yêu thương của ÐTC đối với Giáo Hội Việt Nam, một Giáo hội vẫn còn phải sống trong hoàn cảnh khó khăn. Việc bổ nhiệm này còn là một vinh dự cho Việt nam, vì đây là lần đầu tiên một vị giáo sĩ cấp cao Việt nam được trao phó giữ chức vụ quan trọng ( tương đương Bộ trưởng của Chính phủ dân sự ) trong Giáo Triều Roma. Con đường của Chúa thật mầu nhiệm. Ngài hướng dẫn từng bước của mỗi một người tới mục tiêu Ngài muốn. Ngài lấy sự lành đáp lại sự dữ. Ngài nâng cao những ai khiêm nhường và tin cậy nơi Ngài. Dù bị tù đầy trong hơn 13 năm, Ðức TGM luôn luôn tha thứ và không bao giờ lên tiếng chỉ trích những người làm hại mình.

Ðức TGM còn là tác giả của nhiều cuốn sách thời danh. Cuốn " Ðường Hy vọng " của ngài đã được dịch ra nhiều thứ tiếng; ngoài tiếng Pháp, Anh, Ðức, Tây ban nha, Ý, cuốn này còn được dịch ra tiếng Ðại Hàn và Trung quốc.

Sáng thứ tư 24.6.98, tại Trụ sở của Hội dồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, đã có lễ bàn giao giữa ÐHY Roger Etchegary , cựu chủ tịch và Ðức TGM Nguyễn văn Thuận, Tân chủ tịch, với sự hiện diện đầy đủ của các nhân viên thuộc Hội đồng.

Hệ thống Internet VietCatholic xin chúc mừng Ðức TGM trong chức vụ mới và cầu nguyện để xin Chúa, nhờ lời bầu cử của Ðức Mẹ La vang, ban nhiều ơn mới cho Ðức TGM. Internet VietCatholic luôn luôn ghi ơn Ðức TGM , một trong các vị đã khuyến khích, cổ võ và đặt nặng tầm quan trọng của việc Truyền Thông đại chúng trong việc rao giảng Tin Mừng và Ðối thoại. Ðức Tổng Giám Mục là người cha luôn luôn nâng đỡ chưỡng trình của VietCatholic bằng mọi phương thế, cách riêng bằng lời cầu nguyện của Ngài.

LM Phêrô Trần đoàn Kết