Kinh Xin Ơn

Lạy Thiên Chúa toàn năng và hằng có đời đời,
là Cha và Con và Thánh Thần,
con cảm tạ Chúa vì đã ban cho Hội Thánh, 
gương chứng tá anh dũng
của Đức Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận.
Kinh nghiệm khổ đau trong cảnh ngục tù,
được Ngài sống liên kết với Chúa Kitô chịu đóng đinh,
và dưới bóng che chở hiền mẫu của Mẹ Maria,
đã rèn luyện Ngài nên một chứng nhân sáng ngời,
cho Hội Thánh và cho toàn thế giới,
về sự hiệp nhất và tha thứ,
cũng như về công lý và hòa bình.
Con người dễ thương mến,
cùng với sứ vụ giám mục mục tử của Ngài,
tỏa chiếu rạng ngời ánh sáng của đức tin, 
nhiệt tâm của niềm hy vọng
và sức nồng ấm của đức ái.
Giờ đây, nhờ lời bầu cử của Ngài và theo thánh ý Chúa,
xin Chúa ban cho con được ơn đang khẩn cầu,
với niềm hy vọng thấy Ngài
sớm được vinh hiển trên bàn thờ.
Amen.


Imprimatur
Vatican , 16-09-2007
+ Giampaolo Crepaldi
Tổng Thư Ký
Hội Đồng Giáo Hoàng
Công Lý và Hòa Bình

Tất cả những ân huệ hay phép lạ nhận được qua lời cầu xin với Đức Hồng Y, xin vui lòng gửi về văn phòng Cáo Thỉnh Viên qua địa chỉ Hội Đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình: Pontifical Council for Justice and Peace, Piazza S. Calisto 16, 00120 Vatican City.

VietCatholic News