TÔNG SẮC BỔ NHIỆM CHA PHAOLÔ NGUYỄN THANH HOAN LÀM GIÁM MỤC PHÓ GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

GIOAN PHAOLÔ GIÁM MỤC, 
TÔI TỚ CỦA CÁC TÔI TỚ CHÚA 

Thân gởi hiền tử yêu dấu : Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, linh mục Giáo Phận Phan Thiết, chánh xứ Thánh Linh, kiêm hạt trưởng giáo hạt Hàm Tân, Giáo Phận Phan Thiết, được chọn làm Giám Mục phó Phan Thiết : lời chào bình an và Phép lành Tòa Thánh. 

Vì hiền đệ khả kính của Ta là Đức Cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi, Giám Mục Phan Thiết, đã ngỏ lời xin với Tòa Thánh cho ngài một giám mục phó, hầu nhờ đó, ngài có thể phục vụ những lợi ích thiêng liêng của các tín hữu, được giao phó cho ngài, cách đầy đủ và hữu hiệu hơn. Vì thế, sau khi cẩn thận xem xét mọi khía cạnh của vấn đề và được sự đồng thuận của tất cả những người liên hệ, Ta nhận thấy, con thân mến, con là người thích hợp và được chuẩn bị cho chức vụ quan trọng này, bởi vì con đã được tôi luyện trong khi thi hành thừa tác vụ linh mục của con và đã được nhiều kinh nghiệm trong việc coi sóc các tín hữu. 

Vì thế, với thẩm quyền tối cao của Ta, Ta thiết đặt và bổ nhiệm con làm giám mục phó Giáo Phận Phan Thiết, với đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm, theo giáo luật, gắn liền với chức vụ giám mục trong Giáo Hội và với nhiệm vụ của một giám mục phó. Vậy, sau khi tuyên thệ theo luật định, con sẽ lãnh nhận thừa tác vụ giám mục theo nghi thức phụng vụ của Giáo Hội. Ngoài ra, vì một ngày kia, chính con sẽ là chủ chăn và là quản trị tương lai của đoàn chiên thân yêu của Giáo Phận Phan Thiết, nên con sẽ ân cần lo liệu để giáo sĩ và giáo dân của con được biết sự bổ nhiệm này. Ta khuyên các tín hữu nam nữ trong Chúa, bày tỏ lòng kính trọng và yêu mến con. Ta cũng nghiêm nghị nhắc nhở là, với ý thức và địa vị cao cả của mình, con hãy cùng với Đấng Thường quyền – trong tinh thần yêu thương – xây dựng, củng cố và khôn ngoan phát triển phần đoàn chiên này của Chúa.

Làm tại Rôma, cạnh Tòa Thánh Phêrô, 
Ngày 04 tháng 07 năm 2001, 

Năm thứ XXII Triều đại Giáo Hoàng của Ta. 
Gioan Phaolô II Giáo Hoàng

VietCatholic News