HỘI ÐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
(2004-2011)

BAN THƯỜNG-VỤ HÐGMVN
(2007-2010)

Chủ Tịch : ÐTGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
Phó Chủ Tịch : ÐGM Giuse Nguyễn Chí Linh
Tổng Thư Ký : ÐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt (nghỉ dưỡng bệnh)
Phó Tổng Thư Ký :
ĐGM Giuse Võ Đức Minh

CÁC ỦY-BAN

Ủy Ban Giáo Lý Ðức Tin : ÐGM Phaolô Bùi Văn Ðọc
Ủy Ban Phụng Tự : ÐGM Phêrô Trần Ðình Tứ
Ủy Ban Nghệ thuật Thánh : ÐGM Phêrô Trần Ðình Tứ
Ủy Ban Thánh Nhạc :
ĐGM Phaolô Nguyễn Văn Hòa
Ủy Ban Kinh Thánh : ĐGM Giuse Võ Đức Minh
Ủy Ban Giáo Sĩ & Chủng Sinh : ÐGM Antoine Vũ Huy Chương
Ủy Ban Tu Sĩ : ÐGM Giuse Hoàng Văn Tiệm
Ủy Ban Giáo Dân : ÐGM Giuse Trần Xuân Tiếu
Ủy Ban Di Dân : ÐHY Gioan B Phạm Minh Mẫn
Ủy Ban Loan báo Tin Mừng : ÐGM Micae Hoàng Đức Oanh
Ủy Ban Văn Hoá : ÐGM Giuse Vũ Duy Thống
Ủy Ban Bác Ái Xã Hội : ÐGM Đa Minh Nguyễn Chu Trinh
Ủy Ban Truyền Thông Xã Hội : GM Phêrô Nguyễn Văn Đệ
Ủy Ban Mục Vụ Giới Trẻ : GM Giuse Vũ Văn Thiên
Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình : GM Giuse Châu Ngọc Tri
Ủy Ban Giáo Dục Kitô Giáo: GM Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Thư ký : LM Antôn Nguyễn Ngọc Sơn

Giáo Hội Việt Nam gồm 3 Giáo Tỉnh với 25 Giáo Phận

3 HY & TGM Giáo Tỉnh Chính Tòa
21 Giám Mục Giáo Phận Chính Tòa
2 Giám Mục Phó
4 Giám Mục Phụ Tá
1 TGM & 3 GM Hiệu Tòa (Hải Ngoại)
1 TGM & 12 Giám Mục Hiệu Tòa (Hưu Dưỡng)
1 Giám Mục Hiệu Tòa (Hưu Dưỡng Hải Ngoại )

Hình ảnh của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam
Hình ảnh các Giám Mục 3 miền
Hình ảnh Thánh Lễ của HÐGMVN tại hầm mộ St. Peter 2002
Hình ảnh HÐGMVN "Ad-Limina" 2002