I. GIÁO TỈNH HÀ NỘI

Gồm 10 Giáo Phận, 15 Giám Mục
(1 TGM + 9 GM Chính Tòa, 1 GM Phụ Tá, 1 TGM nghỉ dưỡng bệnh, 3 GM hưu dưỡng).

1. TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

Thiết lập 1679
Đức TGM Pierre NGUYỄN VĂN NHƠN 
Ðức GM Phụ Tá Laurent CHU VĂN MINH
Ðức TGM Joseph NGÔ QUANG KIỆT (Nghỉ dưỡng bệnh)
Ðịa chỉ: Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội
40 số Nhà Chung, Hà Nội
Tel. 04.8254424/04.8285920/04.8286728
Fax: 84.4.8285920

2. GIÁO PHẬN CAO BẰNG & LẠNG SƠN

Thiết lập 1939
Đức GM Joseph ĐẶNG ĐỨC NGÂN
Ðịa chỉ: Tòa Giám Mục Lạng Sơn.
Tx.Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn.
Tel. 025.841367.

3. GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG

Thiết lập 1679
Ðức GM Joseph VŨ VĂN THIÊN
Ðịa chỉ: Tòa Gíám Mục Hải Phòng
46 Hoàng Văn Thụ
Tp Hải Phòng.
Tel. 031.842387.

4. GIÁO PHẬN BẮC NINH

Thiết lập 1883
Ðức GM Cosma HOÀNG VĂN ĐẠT, S.J.
Ðịa chỉ: Tòa Giám Mục Bắc Ninh
Tx. Bắc Ninh, Tỉnh Hà Bắc
Tel. 024.821438.

5. GIÁO PHẬN HƯNG HÓA

Thiết lập 1895
Đức GM Jean Marie VŨ TẤT
Ðịa chỉ: Toà Giám Mục Hưng Hóa
Thị Xã Tây Sơn, Hà Tây.
Tel. 034.861174. 

6. GIÁO PHẬN BÙI CHU

Thiết lập 1848
Ðức GM Joseph HOÀNG VĂN TIỆM, S.D.B.
Ðịa chỉ: Tòa Giám Mục Bùi Chu
Xuân Ngọc, Xuân Thủy.
Tỉnh Nam Hà
Tel. 035.875118. 

7. GIÁO PHẬN THÁI BÌNH

Thiết lập 1936
Đức GM Pierre NGUYỄN VĂN ĐỆ, S.D.B.
Đức GM Francis Xavier Nguyễn Văn Sang (hưu dưỡng) 
Ðịa chỉ: Tòa Giám Mục Thái Bình
2 Trần Hưng Ðạo
Tx. Thái Bình
Tel. 036.831361.

8. GIÁO PHẬN PHÁT DIỆM

Thiết lập 1901
Ðức GM Joseph NGUYỄN NĂNG
Ðức GM Joseph NGUYỄN VĂN YẾN (hưu dưỡng)
Ðịa chỉ: Tòa Giám Mục Phát Diệm
Huện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
Tel. 030.862058

9. GIÁO PHẬN THANH HÓA

Thiết lập 1932
Ðức GM Joseph NGUYỄN CHÍ LINH
Ðịa chỉ: Tòa Giám Mục Thanh Hóa
50 Nguyễn Trường Tộ
Tx. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Tel. 037.853138
Fax: 37.855176.

10. GIÁO PHẬN VINH

Thiết lập 1846
Đức GM Paul NGUYỄN THÁI HỢP, OP
Ðức GM Paul-Marie CAO ÐÌNH THUYÊN (hưu dưỡng)
Ðịc chỉ: Toà Giám Mục Vinh
Nghi Diên, Nghi Lộc
Tỉnh Nghệ An.
Tel. 038.861174.

II. GIÁO TỈNH HUẾ

Gồm có 6 Giáo Phận, 14 Giám Mục
(1 TGM + 5 GM Chính Tòa, 01 GM Phó, 01 GM Phụ Tá, 6 GM hưu dưỡng).

1. TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ

Thiết lập 1850
Ðức TGM Stephanus NGUYỄN NHƯ THỂ
Ðức GM Phụ Tá Francois Xavier Lê Văn Hồng
Ðịa chỉ: Tòa Tổng Giám Mục Huế
4 Nguyễn Trường Tộ
TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên.
Tel. 054.823100/054.824937.
Fax: 00.84.54.829265

2. GIÁO PHẬN ÐÀ NẴNG

Thiết lập ngày 18-01-1963
Đức GM Joseph CHÂU NGỌC TRI 
Ðức GM Paul Tịnh NGUYỄN BÌNH TỈNH, PSS (hưu dưỡng)
Ðức GM F.X.  NGUYỄN QUANG SÁCH (hưu dưỡng)
Ðịa chỉ: Tòa Giám Mục Ðà Nẵng
156 Trần Phú
Quận Nhất, TP Ðà Nẵng
Tel. (Nhà thờ Chính tòa): 051.826628.

3. GIÁO PHẬN QUI NHƠN

Thiết lập 1844
Ðức GM Pierre NGUYỄN SOẠN
Đức GM Phó Matthew NGUYỄN VĂN KHÔI
Ðịa chỉ: Tòa Giám Mục Qui Nhơn
120 Trần Hưng Ðạo
TP Qui Nhơn, Tỉnh Bình Ðịnh
Tel. (Nhà thờ Chính tòa): 056.824360

4. GIÁO PHẬN KONTUM

Thiết lập 1932
Ðức GM Michel HOÀNG ÐỨC OANH 

Ðức GM Alexis PHẠM VĂN LỘC  (hưu dưỡng)
Ðức GM Pierre TRẦN THANH CHUNG (hưu dưỡng)
Ðịa chỉ: Tòa Giám Mục Kontum.
56 Trần Hưng Ðạo
Thị Xã Kontum
Tel. 060.862472.

5. GIÁO PHẬN NHA TRANG

Thiết lập 1957
Đức GM Joseph VÕ ĐỨC MINH
Ðức GM Paul NGUYỄN VĂN HÒA (hưu dưỡng)
Ðịa chỉ: Tòa Giám Mục Nha Trang
22 Trần Phú
TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Tel. 058.822842

6. GIÁO PHẬN BAN-MÊ-THUỘT

Thiết lập ngày 22/06/1967
Ðức GM Vincent NGUYỄN VĂN BẢN
Ðức GM Joseph TRỊNH CHÍNH TRỰC  (hưu dưỡng)
Ðịa chỉ: Tòa Giám Mục Buôn-Ma-Thuột
40 Phan Chu Trinh
Tx. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Ðắc- Lắc
Tel. 050.853161.

III. GIÁO TỈNH TP. HỒ CHÍ MINH

Gồm 9 Giáo Phận, 14 Giám Mục
(1 HY/TGM - 7 GM Chính Tòa, 1 GM Phó, 2 GM Phụ Tá, 4 GM hưu dưỡng).

1. TỔNG GIÁO PHẬN TP. HỒ CHÍ MINH

Thiết lập 1844
Ðức HY/TGM Jean-Baptiste PHẠM MINH MẪN
Ðức GM Phụ Tá Pierre NGUYỄN VĂN KHẢM
Ðịa chỉ: Tòa Tổng Giám Mục TP.Hồ Chí Minh
180 Nguyễn Ðình Chiểu
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tel. 08.8292828.

2. GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

Thiết lập 30-01-1975
Ðức GM Joseph VŨ DUY THỐNG
Ðức GM Paul NGUYỄN THANH HOAN (hưu dưỡng)
Ðức GM Nicolas HUỲNH VĂN NGHI (hưu dưỡng)
Ðịa chỉ: Tòa Giám Mục Phan Thiết
326 Trần Hưng Ðạo
Tx. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Tel. 062.822389
Fax: 062.823318. 

3. GIÁO PHẬN ÐÀ-LẠT

Thiết lập ngày 24-11-1960
Ðức GM Antoine VŨ HUY CHƯƠNG
Ðịa chỉ: Tòa Giám Mục Ðà Lạt
9 Nguyễn Thái Học
TP. Ðà Lạt, Tỉnh Lâm Ðồng
Tel. 063.822415.

4. GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Thiết lập ngày 14/10/1966
Ðức GM Dominique NGUYỄN CHU TRINH
Ðức GM Phụ Tá Thomas D'aquinas VŨ ĐÌNH HIỆU
Ðịa chỉ: Tòa Giám Mục Xuân Lộc
Y-70 Hùng Vương
Thị trấn Xuân Lộc, Tỉnh Ðồng Nai.
Tel. 061.877256

5. GIÁO PHẬN BÀ RỊA

Thiết lập ngày 22/11/2005
Ðức GM Thomas NGUYỄN VĂN TRÂM
Ðịa chỉ: 227 Cách Mạng Tháng Tám
Phường Phước Hiệp,

thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Tel:  (064) 737.873

6. GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Thiết lập ngày 14/10/1966
Ðức GM Pierre TRẦN ÐÌNH TỨ
Đức GM Phó Giuse NGUYỄN TẤN TƯỚC (14/3/2011)
Ðịa chỉ : Tòa Giám Mục Phú Cường
444 Cách Mạng Tháng Tám
Tx. Thủ Dầu Một, Tỉnh Sông Bé
Tel. 065.822860. 

7. GIÁO PHẬN MỸ THO

Thiết lập ngày 24/11/1960
Ðức GM Paul BÙI VĂN ÐỌC
Ðịa chỉ: Tòa Giám Mục Mỹ Tho
32 Hùng Vương
TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang.
Tel. 073.873299.

8. GIÁO PHẬN VĨNH LONG

Thiết lập 1938
Ðức GM Thomas NGUYỄN VĂN TÂN
Ðức GM James NGUYỄN VĂN MẦU  (hưu dưỡng)
Ðức GM Antoine NGUYỄN VĂN THIỆN (hưu dưỡng)
Ðịa chỉ: Tòa Giám Mục Vĩnh Long
103 đường 3 tháng 2
Tx. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.
Tel. 070.823823

9. GIÁO PHẬN CẦN THƠ

Thiết lập 1955
Ðức GM Stephanus TRI BỬU THIÊN
Ðịa chỉ: Tòa Giám Mục Cần Thơ
12 Nguyễn Trãi
TP. Cần Thơ, Tỉnh Hậu Giang
Tel. 071.822380 (nhờ nhắn lại) 

10. GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

Thiết lập ngày 24-11-1960
Ðức GM Joseph TRẦN XUÂN TIẾU
Ðức GM Jean-Baptiste BÙI TUẦN  (hưu dưỡng)
Ðịa chỉ: Tòa Giám Mục Long Xuyên
HT. 17
Tx. Long Xuyên, Tỉnh An Giang,
Tel. 076.852903/076.852653.

CÁC ÐỨC GIÁM MỤC HƯU DƯỠNG

Ðức GM Antoine NGUYỄN VĂN THIỆN
Giám Mục Hiệu Tòa Hispellum
Cựu Giám Mục Vĩnh Long (1961-1968), hưu tại Les Cèdres, Pháp

Ðức GM Jean-Baptiste BÙI TUẦN
Cựu Giám Mục Long Xuyên (1997-2003), hưu tại địa phận Long Xuyên, VN

Ðức GM Alexis PHẠM VĂN LỘC
Cựu Giám Mục Kon Tum (1975-1995), hưu tại địa phận Kon Tum, VN

Ðức GM Pierre TRẦN THANH CHUNG
Cựu Giám Mục Kon Tum (1996-2003), hưu tại địa phận Kon Tum, VN

Ðức GM James NGUYỄN VĂN MẦU
Cựu Giám Mục Vĩnh Long  (1968-2001), hưu tại địa phận Vĩnh Long, VN

Ðức GM Francois Xavier NGUYỄN QUANG SÁCH
Cựu Giám Mục Ðà Nẳng  (1975-2000), hưu tại địa phận Ðà Nẳng, VN

Ðức GM Paul Tịnh NGUYỄN BÌNH TỈNH, PSS 
Cựu Giám Mục Ðà Nẳng  (2000-2006), hưu tại địa phận Ðà Nẳng, VN

Ðức GM Joseph TRỊNH CHÍNH TRỰC
Cựu Giám Mục Ban Mê Thuột  (1975-2000), hưu tại địa phận Ban Mê Thuột, VN

Ðức GM Paul NGUYỄN VĂN HÒA
Cựu Giám Mục Nha Trang  (1975-2009), hưu tại địa phận Nha Trang, VN

Ðức GM Nicolas HUỲNH VĂN NGHI 
Cựu Giám Mục Phan Thiết  (1979-2005), hưu tại địa phận Phan Thiết, VN

Ðức GM Paul NGUYỄN THANH HOAN
Cựu Giám Mục Phan Thiết  (2005-2009), hưu tại địa phận Phan Thiết, VN

Ðức GM Joseph NGUYỄN VĂN YẾN
Cựu Giám Mục Phát Diệm  (1998-2007), hưu tại họ Vĩnh Trị, Hà Nội, VN
Phó Chủ Tịch HĐGMVN/UBXH

Ðức GM Francois Xavier NGUYỄN VĂN SANG
Cựu Giám Mục Thái Bình  (1990-2009), hưu tại địa phận Thái Bình, VN

Ðức GM Paul Marie CAO ĐÌNH THUYÊN
Cựu Giám Mục Vinh  (2000-2010), hưu tại địa phận Vinh, VN

Ðức TGM Joseph NGÔ QUANG KIỆT
Cựu TGM Hà Nội  (2/2005--5/2010), nghỉ dưỡng bệnh tại Đan Viện Xitô Châu Sơn, Nho Quan, Ninh Bình, VN..

CÁC ÐỨC GIÁM MỤC HIỆU TÒA Ở HẢI NGOẠI

Ðức TGM Pierre NGUYỄN VĂN TỐT
Tổng Giám Mục Hiệu Tòa Rusticiana
Sứ Thần Tòa Thánh tại Costa Rica, Trung Mỹ

Ðức GM Dominic MAI THANH LƯƠNG
Giám Mục Hiệu Tòa Cebarades
Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange, CA. USA

Ðức GM Vincent NGUYỄN MẠNH HIẾU
Giám Mục Hiệu Tòa Ammaedara
Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Toronto, Ontario, Canada

Ðức GM Vincent NGUYỄN VĂN LONG, OFM. Conv.
Giám Mục Hiệu Tòa Thala
Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Melbourne, Australia