Hiến Dâng Trọn Vẹn

Lễ Nến
Lc 2, 22-40

Lễ dâng Chúa Giêsu vào đền thờ cũng được gọi là Lễ Nến. Vì hôm nay có làm phép nến để dùng trong những trường hợp đặc biệt. Nến được làm phép tượng trưng cho ánh sáng của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu mà hôm nay cụ già Simêon đã ca ngợi. Những khi bóng tối bệnh tật chết chóc bao phủ, cần có ánh sáng của Chúa chiếu soi để con người biết đường về với Chúa.

Từ năm 1997, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đặt ngày lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ làm ngày của Đời Sống Thánh Hiến. Hôm nay Chúa Giêsu được dâng hiến cho Đức Chúa Cha. Một khi được dâng hiến, Chúa Giêsu trọn vẹn thuộc về Đức Chúa Cha. Suốt đời sống cho Đức Chúa Cha, thi hành thánh ý Đức Chúa Cha, vâng lời Đức Chúa Cha cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập giá. Trên thập giá, Chúa Giêsu còn kêu lên : "Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha" như một hiến dâng trọn vẹn, tận cùng. Những người sống đời thánh hiến muốn noi gương Chúa Giêsu, dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa. Theo lời khuyên của Phúc Âm, các tu sĩ tự nguyện sống đời trong sạch, nghèo khó và vâng lời.

Đây là một dâng hiến tự do. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, trong Huấn thị "Xuất phát lại từ Đức Kitô", đã nói :

"Lời khấn khiết tịnh mở rộng con tim cho đến chiều kích của con tim Đức Ki-tô và làm cho nó có thể yêu mến như Người đã yêu. Lời khấn nghèo khó giải thoát ta khỏi nô lệ các sự vật và các nhu cầu giả tạo đang lôi cuốn xã hội tiêu dùng và dẫn ta đến việc tái khám phá Đức Ki-tô, kho tàng duy nhất đáng để ta tìm kiếm. Lời khấn vâng phục đặt cuộc sống hoàn toàn trong bàn tay Đức Ki-tô ngõ hầu Người có thể sử dụng theo kế hoạch của Thiên Chúa và biến nó trở nên một tuyệt tác"(HT " Xuất phát lại từ ĐKT",22).

Đây là một dâng hiến vì tình yêu. Tuần trước, Đức Thánh Cha Bênêđíctô khi nói về ngày lễ hôm nay đã quả quyết : Không thể sống đời thánh hiến nếu không có tình yêu. Thật vậy, những người sống đời thánh hiến là những người cảm nhận tình yêu sâu xa của Chúa và muốn đáp lại tình yêu đó. Không phải là thứ tình yêu cảm tính, đi tìm bản thân nhưng là tình yêu hi sinh, quên mình, phục vụ. Không phải tình yêu bằng lời nói, nhưng là tình yêu thể hiện bằng việc làm, bằng chính bản thân, suốt cả cuộc đời dâng hiến cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Chính tình yêu đã khiến các tu sĩ muốn nên giống Thày Chí Thánh trọn vẹn. Ba lời khấn chỉ có giá trị với tình yêu trọn vẹn. Ba lời khấn chính là ba khía cạnh biểu lộ một tình yêu. Thiếu tình yêu, những lời khấn trở thành hình thức, nặng nề, trói buộc.

Khi trung thành với lời khuyên của Phúc Âm, các tu sĩ trở nên ánh sáng của Thiên Chúa giữa trần gian. Nền văn minh vật chất hưởng thụ và cá nhân chủ nghĩa đang vây phủ con người trong bóng tối. Những bóng tối chết chóc đang đe dọa đất nước Việt nam trong tệ nạn tham nhũng, xì ke ma túy, giả dối, tôn thờ tiền bạc. Đời sống thánh hiến chiếu lên ánh sáng mới. Ánh sáng siêu thóat của cải vật chất. Ánh sáng không tìm chiếm hữu nhưng tìm trao ban. Ánh sáng tự chế ngự bản thân. Ánh sáng quên mình vì hạnh phúc của người khác. Ánh sáng lý tưởng, nâng tâm hồn lên những chân trời cao thượng. Ánh sáng của một tình yêu thực sự. Chính tình yêu thực sự sẽ giải cứu thế giới.

Xin anh chị em hãy cầu nguyện đặc biệt cho các tu sĩ nam nữ, để các tu sĩ được nên giống Chúa Giêsu, trở thành ánh sáng cho thế giới hôm nay. Ánh sáng dẫn về quê trời.

Cũng trong tinh thần dâng hiến phục vụ, hôm nay các linh mục trong giáo phận sắp được bổ nhiệm đi nhiệm sở mới sẽ nhận giấy bổ nhiệm và tuyên xưng đức tin, thề hứa trung thành trước khi thi hành nhiệm vụ. Ta hãy cầu nguyện cho các linh mục được noi gương Chúa Giêsu, hoàn toàn dâng hiến cho Thiên Chúa để phục vụ Nước Chúa.

+TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
VietCatholic News (02/02/2006)