12 Ðiều Chúa Hứa Ban

 1. Cha sẽ ban cho chúng (những ai tôn sùng Thánh Tâm ) mọi ơn cần thiết theo bậc sống của chúng.
 2. Cha sẽ ban bình an trong gia đình chúng.
 3. Cha sẽ an ủi khi chúng đau buồn.
 4. Cha sẽ nên nơi nương ẩn vững chắc trong cuộc đời chúng, nhất là trong giờ chết.
 5. Cha sẽ ban ơn dồi dào trên công việc chúng lo lắng
 6. Tội nhân sẽ tìm thấy nơi Trái Tim Cha nguồn mạch và biển cả vô tận lòng thương xót.
 7. Linh hồn nguội lạnh sẽ nên sốt sắng.
 8. Linh hồn sốt sắng sẽ mau tiến lên đỉnh núi trọn lành.
 9. Cha sẽ chúc phúc cho những nơi trưng bày và tôn kính ảnh tượng Trái Tim Cha.
 10. Cha sẽ ban cho các linh mục ơn lay chuyển các tâm hồn chai cứng nhất.
 11. Những ai cổ động lòng sùng kính này sẽ được ghi tên vào Trái Tim Cha, và không bao giờ còn bị xóa bỏ.
 12. Với lòng thương xót quá bội, Cha hứa với con rằng Tình yêu Toàn năng của Cha sẽ ban ơn cho tất cả những ai rước Mình Thánh Cha trong chín (9) ngày thứ Sáu đầu tháng liền, được ơn ăn năn thống hối vào giờ sau hết, chúng không phải chết khi mất ơn nghĩa với Cha và không phải chết mà không được lãnh nhận các Nhiệm Tích. Thánh Tâm Cha sẽ nên nơi nương náu an toàn trong giờ sau hết cho chúng.

(Chúa đã hứa với Thánh nữ Magarita Maria Alacoque năm 1675 sẽ ban 12 điều ơn lành cho những ai sùng kính và truyền bá lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu)