Ngày 23 tháng 6

Lễ Kính Trái Tim Vẹn Sạch Ðức Mẹ

MaryBirthday.jpg (36805 bytes)Giáo Hội mừng kính lễ Khiết Tâm Mẹ ngay sau lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Theo từ ngữ Kinh Thánh, trái tim ám chỉ những gì sâu thẳm nhất nơi con người, hướng về Thiên Chúa. Nhất là trái tim biểu tượng tình yêu và sự phó thác một con người dành cho một người khác.

Trái tim Mẹ Maria đầy lửa yêu mến Chúa và hoàn toàn trong sạch, vì không có một hình bóng tội lỗi làm hoen ố. Từ lúc tượng hình, trái tim Mẹ đã được hiến dâng cho Thiên Chúa.

Việc tôn sùng khiết tâm Mẹ đã có từ thế kỷ 17 và được thánh John Eudes phổ biến. Việc sùng kính càng lan rộng sau những biến cố xẩy ra ở Fatima, Bồ Ðào Nha năm 1917. Việc Ðức Mẹ hiện ra tại đây đã được Giáo Hội công nhận. 

Thể theo sự ước muốn của Ðức Mẹ khi hiện ra ở Fatima, Ðức Pius XII đã hiến dâng toàn thế giới cho Trái Tim Vẹn Sạch Ðức Mẹ. Các Giáo Hoàng kế tiếp cũng đã làm lại việc hiến dâng này.

(Trích Mẹ Maria của Lm Hồng Phúc, DCCT)