Ngày 13 tháng 10

Bl. Alexandrina Maria da Costa
(1904-1955)

Alexandrina sinh ngày 30 tháng 3 năm 1904 tại Balasar, Oporto, Bồ Đào Nha trong một gia đình đạo đức. Được sự giáo dục của người mẹ và chị là Deolinda. Alanxandrina có một sức khỏe mạnh và sự chịu đựng dẻo dai trong công việc nặng nhọc ngoài đồng áng để phụ giúp gia đình. Alexandrina cũng là một tông đồ giáo dân hội viên hiệp hội Salesians của giáo phận Braga tại Bồ Đào Nha. 

Năm 12 tuổi, cô bị bệnh nặng với sự nhiểm độc không lành cho đến lớn như là dấu chỉ của Chúa báo trước những đau khổ mà cô phải chịu. Năm 14 tuổi vào một ngày thứ bảy tuần Thánh năm 1918, trong lúc Alexandrina và chị cùng cô học viên đang bận rộn may vá trong nhà thì có ba người đàn ông đột nhập vào nhà với ý định cưởng hiếp các cô, vì để bảo vệ sự trinh tiết nên Alexandrina nhảy qua cửa sổ từ trên cao ra ngoài khiến cho bệnh tình của Alexandrina càng trầm trọng hơn. Cô bị bại liệt phải nằm trên giường suốt đời. Trong 13 năm sau cùng, cô không ăn uống gì được mà chỉ chịu lễ hàng ngày mà thôi. Cô được ơn thần bí và được nhiều thị kiến, hiệp thông với cuộc khổ nạn của Chúa. Như một chứng từ của sứ mệnh mà Chúa đã giao cho chị, Alexandrina ao ước được ghi trên bia mộ của chị những lời này: "Những người phạm tội, nếu những tro bụi của thân xác tôi có thể cứu độ thì xin hãy đến gần và đạp lên, đá tung nó cho đến khi nó tan biến mất. Nhưng đừng phạm tội và mất lòng Chúa nữa. Những người phạm tội, tôi muốn nói là đừng đánh mất Chúa là Đấng tốt lành, là mất đời đời. Phạm tội vậy là đủ rồi, hãy yêu mến Chúa, hãy yêu mến Chúa."

Cô qua đời ngày 13 tháng 10 năm 1955 tại Balasar, Oporto, Bồ Đào Nha. Lời cuối cùng của chị: "Tôi vui mừng, bởi vì tôi sẽ về Trời". Đức Giáo Hoàng John Paul II công nhận các nhân đức anh hùng của Đấng Đáng Kính Alexandrina Maria da Costa ngày 12 tháng 01 năm 1996 và tôn phong Alexandrina Maria da Costa lên bậc Chân Phước ngày 25 tháng 4 năm 2004.

(Nhóm Tinh Thần phỏng dịch theo Patron Saints và Vatican Online)