Ngày 18 tháng 3

Bl. Celestine Donati
(1848-1925)

Blessed Celestine Donati Chị Mary Ann Donati sinh ngày 26 tháng 10 năm 1848 tại Florence, nước Ý, đã lấy tên là nử tu Celestine của Mẹ Thiên Chúa sau khi khấn dòng. Chị là vị sáng lập dòng Nử Tử Khó Nghèo Thánh Giuse Calasanz (the Congregation of the Daughters of the Poor of Saint Joseph Calasanzio) (Calasanzian Sisters), với chủ trương cung cấp giáo dục cho những thiếu nữ thuộc các gia đình nghèo. Dòng hiện nay hoạt động mạnh tại Italia, Ba Tây, Nicaragua, và Rumani.

Chị Celestina Donati qua đời ngày 18 tháng 3 năm 1925 tại Florence, nước Ý và án phong Chân Phước của chị đã được mở 10 năm sau đó. 

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II công nhận các nhân đức anh hùng của Đấng Đáng Kính Celestine của Mẹ Thiên Chúa ngày 06 tháng 4 năm 1998 và mười năm sau  Đức Giáo Hoàng Benedictus XVI đã tôn phong chị Celestine Donati lên bậc Chân Phước ngày 20 tháng 3 năm 2008 tại Florence, nước Ý qua sự đại diện của ngài là Đức Hồng Y José Saraiva Martins, Bộ Trưởng Bộ Phong Thánh đã chủ sự lễ phong Chân Phước cho nữ tu Celestina Donati. Đức Hồng Y Ennio Antonelli, Tổng Giám Mục Florence đã cùng đồng tế với ngài trong thánh lễ long trọng tại Vương Cung Thánh Đường Florence.

(Nhóm Tinh Thần phỏng dịch theo Patron Saints & Santi-Baeti-Testimoni)