Ngày 26 tháng 10

Bl. Celina Chludzinska Borzecka 
(1833-1913)

Celina Chludzinska Borzecka sinh ngày 29 tháng 10 năm 1833 tại Antavilis, Vilniaus rajonas, Ba Lan (Luthuania ngày nay)

Góa phụ sáng lập tu hội nữ tu Chúa Kitô Phục Sinh (Congregation of Sisters of the Resurrection of Our Lord Jesus Christ)

Mẹ qua đời ngày 26 tháng 10 năm 1913 tại Krakow, Maloploskie, Ba Lan. Đức Giáo Hoàng John Paul II công nhận các nhân đức của Mẹ Đáng Kính Celina Borzecka ngày 11 tháng 2 năm 1982 và Đức Giáo Hoàng Benedictus XVI đã tôn phong Mẹ Đáng Kính Celina Borzecka lên bậc Chân Phước ngày 27 tháng 10 năm 2007 qua một buổi lễ tại VCTĐ Thánh John Laterano do Đức HY đại diện José Savaira Martins bộ Phong Thánh chủ sự.

(Nhóm Tinh Thần phỏng dịch theo Patron Saints và Vatican Online)