Ngày 18 tháng 1

Bl. Christina Ciccarelli
(1480-1543)

Blessed Cristina CiccarelliMatthia Ciccarelli sinh ngày 24 tháng 2 năm 1480 tại Luco, Abruzzi, nước Ý. Là con út trong 6 người con của ông bà Domenico de Pericolo. Khi lớn lên, Mátthia cảm thấy Chúa gọi mình sống đời cầu nguyện và ăn năn sám hối. Ngài muốn trở nên một nữ tu dòng kín. Vì thế, Mátthia đã vào tu viện kín Augustinô ở Aquila tháng 6 năm 1505 và được gọi là “sơ Christina.”

Cuộc sống của sơ Christina thật kín ẩn lặng lẽ; thế nhưng người dân miền Aquila dần dà đã nhận ra vẻ đẹp ơn gọi của chị. Chị và những chị nữ tu khác đã mang nhiều phúc lành xuống cho những người dân này qua hiến lễ cầu nguyện của các chị. Sơ Christina tuy đang sống trong dòng kín nhưng cũng cảm hiểu được những nhu cầu thiết yếu của các người dân nghèo cư ngụ trong vùng ấy. Sơ và các chị em đã cung cấp cho họ những thứ có thể. Chính bản thân sơ Christina cũng nhận thức được những thánh giá và những đau khổ họ phải chịu. Sơ cầu nguyện và dâng các việc đền tội lên Thiên Chúa để cầu cho những ý chỉ của họ.

Chúa Giêsu đã chúc lành cho Christina qua những lần xuất thần và ban cho ngài khả năng biết trước tương lai. Thậm chí Thiên Chúa đã dùng ngài làm nhiều phép lạ cho những người dân lành. Chị qua đời ngày 18 tháng 01 năm 1543 tại Aquileia và được mai táng bên phải bàn thờ của nguyện đường tu viện Thánh Lucia ở Aquileia. Khi Christina qua đời, các trẻ nhỏ miền Aquila đã chạy tràn ra đường phố la lớn tiếng: “Chị nữ tu thánh thiện đã qua đời!” Một đám đông người đã đến tỏ lòng tôn kính và cảm ơn Christina vì tặng ân ngài đã sống nơi thành phố của họ.

Chị Christina được Đức Giáo Hoàng Gregory XVI tôn phong Chân Phước năm 1841. Chúng ta hãy cầu xin Chân phước Christina giúp chúng ta biết quý trọng lời cầu nguyện trong đời sống hằng ngày.

(Trích  Tin Mừng Net "Các Thánh" Susan Helen Wallace, Fsp / Phúc Lộc, CMC chuyển ngữ)
(Nhóm Tinh Thần nhuận chính lại theo Patron Saint và Santi-Beati-Testimoni)