Ngày 12 tháng 5

Bl. Imelda Lambertini
(1322-1333)

Blessed Imelda LambertiniSinh năm 1322 là con gái của ông bà Bá tước Egano Lambertini và Castora Galuzzi của xứ Bologna. Imelda được chịu phép thanh tẩy với tên thánh là Maria Magdalene. 

Ngay từ thuở nhỏ, Imelda đã có lòng đạo đức và tôn sùng Thánh Thể, cô luôn ao ước được rước Chúa vào lòng mặc dù tuổi cô còn quá nhỏ chưa đến 12 tuổi để được chịu lễ lần đầu. Imelda thường cầu nguyện trong một căn phòng nhỏ làm nguyện đường tại nhà. Imelda nhận được ơn gọi tu trì và luôn ước ao sẽ trở nên một nữ tu. Cô xin vào tu viện Valdi-Pietra của dòng Đa Minh tại Bologna. Imelda có lòng yêu mến và tận hiến với Thánh Agnes ở Rome và nhận được thị kiến với Thánh Thể Chúa và Đức Mẹ, Nữ Vương Các Thiên Thần. 

Chúa đã gọi Imelda về trời vào ngày 12 tháng 5 năm 1333 áp lễ Chúa Thăng Thiên năm Imelda được 11 tuổi, trong lúc đang quỳ dự thánh lễ sau khi được chịu lễ lần đầu một cách huyền nhiệm là Thánh Thể từ tay vị linh mục bay xuống trước sự chứng kiến của toàn thể cộng đoàn nữ tu và Imelda đã ngay ngất sung sướng vui mừng liệm chết trong tình yêu Chúa Kitô Thánh Thể.

Chân Phước Imelda Lambertini được Đức Giáo Hoàng Leo XII xác nhận sự tôn phong và ghi tên Chân Phước Imelda Lambertini vào sổ các thánh và Chân Phước của Bologna ngày 20 tháng 12 năm 1826. Thánh tích của Chân Phước Imelda Lambertini hiện còn tại thánh đường kính Thánh Sigismund ở Bologna, nước Ý.

Đấng Đáng Kính Giocondo Pio Lorgna (1870-1928), Linh Mục Ý dòng Anh Em Thuyết Giáo (dòng Đaminh) đã đặt Hội Dòng do ngài thiết lập dưới sự bảo trợ của Chân Phước Imelda Lambertini (1320-1333) với tôn chỉ truyền bá việc kính mến Đức Mẹ qua việc lần hạt Mân Côi.

Hiện nay các nữ tu Đaminh Nữ Chân Phước Imelda hoạt động tông đồ tại Ý, Brasil, Cameroun, Bolivia, Albania và Phi-luật-tân. Tại Phi-luật-tân Hội dòng có hai cứ điểm truyền giáo. Một tại thủ đô Manila và một tại Calabanga thuộc tỉnh Camarines Sur (Trung Bắc Phi-luật-tân). 

(Nhóm Tinh Thần phỏng dịch theo Patron Saints & Santi-Baeti-Testimoni)