Ngày 12 tháng 8

Bl. Pope Innocent XI
(1611-1689)

Benedetto Odescalchi sinh ngày 19 tháng 5 năm 1611 tại Como, Ý Đại Lợi trong một gia đình quý tộc và đạo đức. Ngài dâng mình cho Chúa rất sớm. Được sự giáo dục của các cha dòng Tên tại Como, Ý. Giám Mục giáo phận Novara và Hồng Y Sant' Onofrio. 

Đắc cử giáo hoàng thứ 240 của Giáo Hội Công Giáo với danh hiệu Innocent XI ngày 21 tháng 9 năm 1676. Dưới triều đại Giáo Hoàng của ngài, ngài đã bỏ quyền bất khả xâm phạm về mặt pháp lý và thói quen gia đình trị của vua Louis XIV nước Pháp. Ngài giảm bớt chị tiêu trong giáo triều. Để chống lại quân Thổ Nhĩ Kỳ, ngài cầu viện vua John Sobiesky của Ba Lan, người đã từng đánh thắng quân Thổ Nhĩ Kỳ ở Vienne. Ngài lập lễ kính Thánh Danh nước Đức Mẹ Maria. Ngài sống đơn giản và rát thánh thiện.

Ngài qua đời ngày 12 tháng 8 năm 1689 tại Rome, Ý. Ngài được Đấng Đáng Kính Giáo Hoàng Pius XII tôn phong Chân Phước ngày 07 tháng 10 năm 1956. Hiện nay thi hài bất hoại của Ngài còn nguyên vẹn an nghĩ dưới bàn thờ Thánh Sebastiano trong VCTĐ Thánh Phêrô tại Vatican, Rome. Ngài là một trong ba vị Giáo Hoàng mà thi hài được đặt trong Đền thờ Thánh Phêrô để cho các tín hữu hành hương kính viếng và cầu nguyện xin ơn.

(Phỏng dịch theo Patron Saints & Santi-Baeti-Testimoni)