Ngày 09 tháng 7

Bl. Jane Scopelli
(1428-1491)

Blessed Jane ScopelliJane Scopelli sinh năm 1428 tại Reggio d’ Emilia. Jane đã có ơn gọi tu trì từ thuở còn nhỏ nhưng gia đình ngăn cản. Cô vì vâng lời nên đành phải ở lại với gia đình nhưng sống rất khắc khổ, hãm mình như một nữ tu Carmelite tại gia.

Đến khi cha mẹ qua đời thì cô cùng với một số chị em thành lập một cộng đoàn tu năm 1480. Năm 1485, trở nên đan viện Carmelite ở Reggio, nước Ý, nơi mà sau này trở nên nữ đan viện trưởng đầu tiên của đan viện. Mẹ Jane thường từ chối mọi cuộc quyên tiền cũng như quà tặng cho đan viện trừ phi là của bố thí mà không đòi buộc điều kiện gì. Mẹ có lòng tôn kính đặc biệt Đức Trinh Nữ Maria. Những lời cầu nguyện của Mẹ rất có hiệu quả trước mặt Chúa. Những lúc đan viện thiếu lương thực, Mẹ thường cầu nguyện xin Chúa cho có bánh đủ dùng cho các chị em.

Mẹ qua đời ngày 07 tháng 9 năm 1491 tại Mantua  và được Đức Giáo Hoàng Clement XIV công nhận cho phép tôn kính năm 1771.

(Nhóm Tinh Thần phỏng dịch theo Patron Saints & Santi-Baeti-Testimoni)