Ngày 02 tháng 12

Bl. John of Ruysbroeck
(1293-1381)

John Ruysbroeck được sinh năm 1293 tại Ruysbroeckra trong một thôn nhỏ ở nước Bỉ cùng mang tên như ngài nên nhiều người gọi ngài là “Ruysbroeck đáng kính yêu”. Chú ngài là linh mục chánh xứ nhà thờ Thánh Gudule ở thủ đô Bruxelles lo chăm sóc dạy dỗ ngài.

Gioan chịu chức linh mục lúc 24 tuổi. Ngài trở thành tuyên úy nhà thờ Thánh Gudule trong 25 năm. Dù bề bộn với công việc trong giáo xứ ngài đã viết nhiều sách thần bí cao siêu mà ngài muốn chia sẻ với người khác cuộc sống tinh thần chiêm nghiệm sâu xa. Những đầu đề như: “Bảy giềng mối”, “Tảng đá rực rỡ”, “Thế giới của tình nhân”. 

Đó là những nhận xét sâu xa về xã hội và Giáo hội thời bấy giờ mà ngài đã nhìn thấy những băng hoại trong sự nghèo nàn của cuộc sống tâm linh. Nhưng trong lúc đó thì ngài cũng chống đối mãnh liệt những người thức giả tìm cách lôi cuốn các tín hữu vào những con đường huyển hoặc trái với giáo huấn của Giáo Hội.

Đến 50 tuổi ngài rút lui về sống ẩn trong tu viện nơi thung lủng Groenendel, đề cao những lề luật của thánh Augustin. Ngài trở thành Viện trưởng của cộng đồng nhỏ bé này trong 38 năm còn lại của cuộc đời. Ngài còn viết một số tác phẩm khác như: “Hôn nhân tinh thần”, “Sách về Chân lý cao siêu”. v.v. Những sách này giúp hướng dẫn đời sống tinh thần rất được tán thưởng thời bây giờ và ngày nay vẫn còn được ái mộ.

“Đây là linh hồn con và trái tim con chúng như những chiếc bình đựng nước. Xin Chúa hãy đổ đầy vào, con sẽ trở nên cao cả và gan dạ. Con đã được chứa đầy Chúa nhưng con vẫn còn mãi khao khát Chúa. Đó là đời sống mật thiết mà Chúa ban cho những tâm hồn tự do kết hợp với một mình Chúa. Chúa ở trong họ và họ ở trong Chúa.” ( Tảng đá rực rỡ)

Cha John Ruysbroeck qua đời ngày 02 tháng 12 năm 1381 tại Groenendael, nước Bỉ và được tôn phong Chân Phước năm 1903.

PT Huỳnh Mai Trác
VietCatholic News 02/12/2006