Ngày 01 tháng 7

Bl. Anthony Rosmini
(1797-1855)

Antonio Rosmini sinh ngày 24 tháng 3 năm 1797 tại Rovereto, Trent (phần đất mà thời đó thuộc đế quốc Áo). Được thu phong Linh Mục tại Padua ngày 08 tháng 4 năm 1821 và cha Rosmini đã mau chóng trở thành thần học gia nổi tiếng.

Ngài trở về Roma và thiết lập Học Viện Bác Ái tạo được ảnh hưởng lớn cho tới khi tư tưởng của Ngài bị chống đối. Cha Rosmini qua đời ngày 01 tháng 7 năm 1855 và được mai táng trong hầm mộ nhà thờ Thánh Giá, Verbania. 

Sau khi cha Rosmini chết được 32 năm, năm 1887 Văn Phòng Thánh (Holy Office) tiền thân của Bộ Giáo Lý Và Đức Tin, chính thức lên án 40 đề án trong các sách của cha Rosmini. Việc lên án cha Rosmini kéo dài mãi cho tới năm 2001 khi Bộ Giáo Lý Và Đức Tin thấy rằng những yếu tố gây tranh cãi trong các tác phẩm của cha Rosmini về sự liên hệ giữa đức tin và lý trí là “duy tâm, không phải là hữu thể” (Idealistic not ontological) nên Bộ Giáo Lý và Đức Tin đã hủy bỏ việc lên án cha Rosmini và cho rằng những tác phẩm của cha Rosmini đã góp phần vào những giáo huấn về huấn quyền (magisterium), nhất là vào thông điệp Fides et Ratio của ĐGH Gioan Phaolô II.

Văn bản ký chấm dứt việc lên án tư tưởng cha Rosmini đã được Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý và Đức Tin lúc bấy giờ là Hồng Y Joseph Ratzinger ký tên. Khi đọc kinh truyền với các giáo dân tại quảng trường thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã tuyên bố: “Giáo Hội thừa nhận cha Rosmini là một Linh Mục vĩ đại, một nhân vật sáng ngời về văn hóa đã đóng góp cho Giáo hội tư tưởng Kitô Giáo mà Ngài gọi là “bác ái tâm linh”, nói khác đi là sự hoà hợp giữa lý trí và đức tin”

Đức Giáo Hoàng Benedictus XVI đã tôn phong Thần Học Gia Cha Antonio Rosmini lên bậc Chân Phước ngày 18 tháng 11 năm 2007 qua sự đại diện của Đức Hồng Y Saraiva Martins, Bộ Phong Thánh chủ sự nghi lễ tôn phong tại Novara, Italy.

(Nhóm Tinh Thần phỏng dịch theo Patron Saints, Vietcatholic và Santi-Beati-Testimoni)

Bài đọc thêm: