Ngày 28 tháng 2

Bl. Daniele Alessio Brottier
(1876-1936)

Blessed Daniel BrottierDaniel Brottier sinh ngày 07 tháng 9 năm 1876 tại La Ferté-Saint-Cyr, Blois, nước Pháp. Daniel được thụ phong linh mục năm 1899 và bắt đầu nghề giáo. Cha dạy tại đại học cộng đồng Pontlevoy. Điều đó không thỏa mãn ngài được bao lâu. Ngài muốn lòng nhiệt thành rao giảng Phúc Âm của ngài vượt ra ngoài khuôn viên lớp học. 

Năm 1902, ngài gia nhập Tu Hội Chúa Thánh Thần đi truyền giáo, và được sai đến Senegal, Tây Phi Châu. Sau tám năm ở đây, sức khỏe của ngài yếu dần. Ngài bị buộc phải trở về Pháp, là nơi ngài theo lời yêu cầu của Đức Giám Mục Jalabert giúp việc gây quỹ kiến thiết một vương cung thánh đường mới ở Dakar, Senegal. Ngôi thánh đường nầy được cung hiến ngày 02 tháng 2 năm 1936, chỉ một vài tuần trước khi cha mất.

Sau khi Thế Chiến I bùng nổ, ngài tình nguyện làm tuyên uý và sống bốn năm ở địa đầu giới tuyến. Nhiệm vụ của ngài vẫn không vì thế mà thu hẹp lại. Thật vậy, ngài liều mạng chăm sóc mục vụ cho những người hấp hối và đau khổ. Phải là một phép lạ vì trong suốt 52 tháng giữa trận địa, ngài không hề bị thương tích gì. Để tạ ơn thánh nữ Thérèse ở Lisieux đã che chở, cha xây dựng một ngôi nguyện đường tại Auteuil để tôn kính thánh nữ khi mà thánh nữ được tôn phong hiển thánh.

Sau cuộc chiến, ngài được mời cộng tác để giúp thành lập một chương trình cho các em mồ côi cũng như bị bỏ rơi ở ngoại ô Ba Lê. Ngài sống 13 năm sau cùng ở đây. Hầu hết cuộc đời của cha Daniel là ở các mương rãnh-cách này hay cách khác. 

Cha Daniel Brottier qua đời ngày 28 tháng 2 năm 1936 tại Paris, nước Pháp. Hơn 15,000 người đã tiễn đưa cha lần cuối và Đức Hồng Y TGM Paris Jean Verdier đã chủ lễ và giảng trong thánh lễ an táng cha. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã ghi tên cha vào sỗ Các Đấng Đáng Kính ngày 13 tháng 01 năm 1983 và chỉ một năm sau ngài đã tôn phong Chân Phước cho cha Daniel Brottier ngày 25 tháng 11 năm 1984 tại Paris.

(Trích "Gương Thánh Nhân" - ns Người Tín Hữu Online & Nhóm Tinh Thần nhuận chính lại theo Patron Saints và Santi-Beati-Testimoni)