Ngày 08 tháng 7

Bl. Pope Eugene III
(1145-1153)

Giáo Hoàng thứ 167 kế vị Thánh Phêrô. Sinh tại Montemagno, Pisa, nước Ý Đại Lợi. Là tu sĩ ở tu viện Citeaux. Được các Hồng Y đồng lòng bầu lên kế vị Đức Lucius II ngày 15 tháng 2 năm 1145, một ngày sau đám tang của vị tiền nhiệm tử thương vì bạo loạn. 

Từ năm 1146 đến 1149 và từ năm 1150 đến 1152, ngài bị buộc phải trốn khỏi thành Roma vì các cuộc bạo loạn của Arnold Brescia. Ngài có công hoàn thành quy chế của trường đại học Công Giáo và khởi công xây dựng dinh thự giáo hoàng.

Ngài qua đời ngày 08 tháng 7 năm 1153 tại Tivoli, nước Ý. Ngài được Đức Giáo Hoàng Pius IX công nhận việc tôn phong Chân Phước ngày 28 tháng 12 năm 1872.

(Nhóm Tinh Thần phỏng dịch theo Patron Saints & Santi-Baeti-Testimoni)