Ngày 04 tháng 10

Bl. Francis Xavier Seelos, CsSr
(1819-1867)

Nhiệt huyết của một nhà thuyết giảng và hăng say của một cha giải tội đã đưa đẩy Cha Seelos đến các công việc đầy tình thương.

Sinh ngày 11 tháng 1 năm 1819 ở Fussen, miền Bavaria, nước Đức, ngài học triết thần ở Munich. Khi nghe biết về công việc của các Cha Dòng Chúa Cứu Thế người Ðức ở Hoa Kỳ, ngài đã đến quê hương này vào năm 1843. Ðược thụ phong linh mục vào cuối năm 1844, ngài được bổ nhiệm về giáo xứ Thánh Philomena ở Pittburgh trong sáu năm, và là phụ tá cho Cha Gioan Neuman (được phong thánh và lễ kính ngày 5 tháng Giêng). Ba năm sau đó, Cha Seelos làm giám đốc cho chính cộng đoàn này và bắt đầu việc trông coi đệ tử.

Cùng với trách nhiệm trông coi đệ tử viện, ngài còn hoạt động ở giáo xứ vùng Maryland. Trong thời Nội Chiến, ngài đến Hoa Thịnh Ðốn, D.C., và thành công trong việc thuyết phục Tổng Thống Lincoln đừng bắt các chủng sinh phải nhập ngũ.

Trong một vài năm ngài đi rao giảng bằng tiếng Anh và tiếng Ðức trong khắp vùng Trung Tây và các tiểu bang vùng Ðông Bắc Hoa Kỳ. Ðược bổ nhiệm đến Giáo Xứ Thánh Maria Hồn Xác Lên Trời ở New Orleans, ngài hăng say phục vụ giáo dân cũng như anh em trong dòng. Vào năm 1867, khi đi thăm kẻ liệt, ngài bị lây bệnh và chết vì bệnh sốt rét vàng da ngày 04 tháng 10 năm 1867 và được mai táng tại hầm mộ trong nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời ở New Orleans, Louisiana USA. 

Ngài được Đức Giáo Hoàng John Paul II tôn phong Chân Phước ngày 09 tháng 4 năm 2000 tại Rome, Ý Đại Lợi liên quan tới một phép lạ chữa lành bệnh ung thư gan không thể mổ của bà Angela Boudreaux năm 1966 do sự can thiệp cầu bầu của Đấng Đáng Kính Francis Xavier  Seelos.

Lời Bàn

Cha Seelos làm việc ở nhiều nơi khác nhau nhưng luôn luôn với cùng một nhiệt huyết: giúp dân chúng biết đến tình yêu cứu độ và lòng nhân từ của Thiên Chúa. Cha đã rao giảng về công việc bác ái và sau đó chính ngài đã bắt tay thi hành, dù nguy hiểm đến tính mạng.

Lời Trích

"Với những người bị bỏ rơi và lạc lối, ngài đã rao giảng tin mừng của Ðức Giêsu Kitô, là 'nguồn mạch ơn cứu độ vĩnh cửu" (Do Thái 5:9), và trong khi giải tội ngài đã thuyết phục nhiều người trở về với Thiên Chúa. Ngày nay, Chân Phước Phanxicô Xaviê Seelos mời gọi mọi phần tử trong Giáo Hội hãy kết hợp mật thiết hơn với Ðức Kitô trong Bí Tích Hòa Giải và Thánh Thể (Ðức Gioan Phaolô II, bài giảng lễ phong chân phước).

(Trích Gương Thánh Nhân - ns Người Tín Hữu online & Nhóm Tinh Thần nhuận chính lại theo Patron Saint và Santi-Beati-Testimoni)