Ngày 9 tháng 12

Bl. Gabriel Ferretti
(1385-1456)

Gabriel Ferretti sinh năm 1385 tại Ancona trong một gia đình giầu có, đạo đức nên ngài được thừa hưởng nền giáo dục tôn giáo vững chắc. Vào năm 18 tuổi, ngài gia nhập dòng Phanxicô và được thụ phong linh mục năm 25 tuổi. Sau đó không lâu, ngài đi giảng phòng trong các giáo xứ trên toàn nước Ý, và đó là một công việc ngài đã thi hành trong 25 năm một cách thành công.

Ngài có nhiều nhân đức cũng như nhiều chức vụ mà ngài được giao phó. Ngài không bao giờ né tránh việc lao động, hoặc ngần ngại đương đầu với những vấn đề giao tế cá nhân. Là một người đạo đức và khiêm tốn, có lần trên đường đến Assissi, khi dừng chân cầu nguyện tại nhà thờ ở Foligno, ngài bị tưởng lầm là một thầy dòng Phanxicô nên bị thầy dọn lễ gọi lên giúp lễ cho một linh mục. Cha Gabriel khiêm tốn vâng lời. Thánh Lễ cử hành một cách tốt đẹp, cho đến khi vị linh mục nhận ra ngài là vị bề trên tỉnh dòng thì đã quá trễ, và thầy phụ trách việc dọn lễ bị khiển trách. Cha Gabriel đã bênh vực thầy, và nói, "Được giúp lễ là một đặc ân cao trọng. Các thiên thần cũng muốn được như thế. Do đó đừng khiển trách thầy ấy vì đã cho tôi vinh dự này!"

Tình yêu Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ Maria của Cha Gabriel được biểu lộ trong các bài giảng. Tình yêu ấy đã được đáp trả bằng cách Thiên Chúa cho ngài được thị kiến Đức Kitô cũng như Mẹ Maria.

Ngài từ trần ngày 12 tháng 11 năm 1456 giữa sự luyến tiếc của các anh em tu sĩ dòng. Đức Giáo Hoàng Benedict XIV đã tôn phong cha Gabriel lên bậc Chân Phước năm 1753 và là quan thầy của Ancona.

(Trích "Gương Thánh Nhân" - ns Người Tín Hữu Online & Nhóm Tinh Thần nhuận chính lại theo Patron Saint và Santi-Beati-Testimoni)